Pişman Etme Duası

Pişman Etme Duası

Pişman Etme Duası

Pişman Etme Duası, bir kimsenin yaptığı hatalardan pişmanlık duyması ve bu hatalardan dolayı tövbe etmesi için yapılan dua olarak bilinir. Allah’a yönelerek yapılan bu dua, kişinin hatalarından ders çıkarmasına ve bir daha aynı yanlışı yapmamaya karar vermesine yardımcı olabilir.

Pişman Etme Duası nedir? Bu dua, insanın içten gelen samimi bir pişmanlık duygusuyla Allah’a yönelerek yaptığı bir ibadet olarak kabul edilir. Kişi, yaptığı hataların bilincinde olarak, Allah’tan af ve merhamet dilemek amacıyla bu duayı yapar.

Pişmanlık Duasının amacı, kişinin ruhsal olarak arınmasına ve daha iyi bir insan olmasına olanak tanımaktır. Bu dua, kişinin günahlarından arınmasına ve Allah’ın affına mazhar olmasına vesile olabilir.

Pişmanlık Duası nasıl yapılır? Kişi, gündüz veya gece herhangi bir zamanda, sessiz bir ortamda Allah’a yönelerek bu duayı yapabilir. Duaların kabul olma ihtimali için, kişinin niyetinin samimi ve içten olması önemlidir. Yapılan duanın ardından, kişinin değişime olan azmi ve kararlılığı da büyük bir rol oynar.

Pişman Etme Duası Nedir?

Pişman Etme Duası
Pişman Etme Duası

Pişman Etme Duası Nedir? Pişmanlık duası, bir kişinin işlediği hatalarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden ve Allah’tan af dileme amacı taşıyan bir ibadet şeklidir. Bu dua, kişinin vicdanını rahatlatmak ve günahlarından arınmak için yapılabilir. Pişmanlık duası, kişinin Allah’a sığınarak yapılan bir ibadet şeklidir.

Pişmanlık duasının amacı, kişinin işlediği hatalardan dolayı pişmanlık duymasını sağlamak ve bu pişmanlık duygusu ile Allah’tan af dilemesini teşvik etmektir. Bu dua, kişinin günahlarından arınmasına ve affa kavuşmasına yardımcı olur.

Pişmanlık duasının etkileri, kişinin iç huzurunu ve vicdanının rahatlamasını sağlar. Ayrıca, bu dua kişinin günahlarından arınmasına ve affa kavuşmasına yardımcı olur. Kişi, işlediği hatalardan dolayı pişmanlık duyarak, gelecekte benzer hataları yapmaktan kaçınabilir.

Pişmanlık Duasının Faydaları Pişmanlık duasının en büyük faydalarından biri, kişinin iç huzurunu ve vicdanının rahatlamasıdır. Ayrıca, bu dua kişinin günahlarından arınmasına ve affa kavuşmasına yardımcı olur. Bu dua, kişinin manevi olarak güçlenmesine ve Allah’a olan bağlılığını arttırmasına yardımcı olur.

Pişmanlık Duasının Amacı

Pişmanlık Duası, insanların geçmişteki hatalarından dolayı duydukları pişmanlığın Allah’a yalvararak dile getirilmesi için yapılan bir duadır. Pişmanlık duasının amacı, kişinin içsel huzurunu yeniden kazanmasına yardımcı olmak ve Allah’a samimi bir şekilde tövbe etmesine vesile olmaktır. Bu dua ile kişi, geçmişteki hatalarından ders çıkararak, temiz bir kalple tekrar doğru yolu bulmayı amaçlar.

Pişmanlık duasının amacı, kişinin manevi olarak kendisini toparlamasına ve ruhsal olarak rahatlamasına yardımcı olmaktır. İnsanların yaptıkları hatalardan dolayı duydukları pişmanlık duygusu, onları içsel bir çıkmaza sürükleyebilir. Bu dua, kişinin vicdanını rahatlatmasına ve Allah’a olan bağlılığını en üst seviyeye çıkarmasına destek olur.

Pişmanlık duasının amacı aynı zamanda kişinin gelecekte aynı hataları tekrar etmemesi için kendisini motive etmektir. Kişi, pişmanlık duasını yaparken, Allah’a yaptığı hatalardan dolayı duyduğu pişmanlıkla birlikte, gelecekte daha iyi bir insan olma çabası için dua eder. Bu sayede, kişi kendisini geliştirmek ve olgunlaştırmak için yeni bir başlangıç yapar.

Pişmanlık duasının amacı genellikle kişinin manevi zenginliğini artırmak ve Allah’ın rahmetine sığınarak günahlarından arınmaktır. Bu dua sayesinde kişi, iç huzurunu yeniden kazanır ve Allah’a olan bağlılığını pekiştirir.

Pişmanlık Duası Nasıl Yapılır?

Pişmanlık Duası Nasıl Yapılır? kalpten bir istek ve samimi bir niyetle yapılmalıdır. Öncelikle, Allah’tan gerçekten pişmanlık duyduğunuz konu hakkında affetmesini ve size yardım etmesini istemelisiniz. Bu duayı yaparken, içtenlikle ve tevazu ile dua etmek oldukça önemlidir.

Rabbimize yönelerek dua etmek için uygun bir zaman ve mekân seçmek de gereklidir. Kıbleye dönerek, temiz bir halde ve abdestli bir şekilde Allah’a yönelmek, duaların daha kabul edilir olmasını sağlayacaktır. Pişmanlık duasını yaparken, samimiyetle ve tevazu ile dua etmek oldukça önemlidir.

Dilinizi kullanarak Allah’tan af dilemek ve ondan yardım dilemek, içsel bir rahatlama ve huzur sağlayacaktır. Pişmanlık duası, kişinin iç huzurunu ve manevi rahatlamasını sağlar. Bu dua ile birlikte, samimiyet ve içtenlikle Allah’a yönelerek, günahlarınızdan pişmanlık duymalısınız.

Pişmanlık duasını yaparken, duaların kabul olması ve etkili olması için dua sonrasında tövbe etmek oldukça önemlidir. Kendi kendinize günahlardan uzak durma sözü vermelisiniz. Bu, pişmanlık duasının etkili olmasını sağlayacaktır.

Pişman Etme Duasının Tesiri

Pişman Etme Duası, insanların iç huzurunu yeniden kazanmaları ve Allah’tan af dilemeleri için yapılan bir ibadettir. Bu duanın tesiri, kişinin vicdanının rahatlaması, huzur bulması ve geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması olarak özetlenebilir. Pişmanlık duası, kişinin Allah’a yönelmesi ve tövbe etmesi için bir fırsat sunar.

Pişman Etme Duası sadece insanın iç huzuruna etki etmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin çevresiyle olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Tövbe ederek pişmanlık duası okuyan kişi, etrafındakilere de iyi örnek olur ve onları da Allah’a yönlendirir. Bu sayede toplumun manevi anlamda daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunur.

Pişmanlık Duası okuyan kişi, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarır ve aynı hataları tekrarlamamak için kendini geliştirir. Bu süreçte kişinin iç huzuru artar, stres ve endişe duyguları azalır. Böylece kişi, daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürer.

Genel olarak Pişman Etme Duası kişinin manevi hayatına olumlu etkilerde bulunur. Kişinin iç huzurunu sağlaması, topluma olumlu örnek olması ve kendini geliştirmesi gibi etkileri vardır. Bu nedenle pişmanlık duasının düzenli bir şekilde okunması, manevi anlamda daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkes için önem arz etmektedir.

Pişmanlık Duasının Etkileri

Pişmanlık duasının etkileri müminler için oldukça önemli bir konudur. Pişmanlık duası, kişinin kalbinde hissettiği pişmanlığı dile getirerek Allah’a yönelmesini sağlayan bir ibadettir. Bu dua sayesinde kişi, işlediği günahlar nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade eder ve tövbe eder. Pişmanlık duasının etkileri arasında en önemlisi, kişinin manevi anlamda huzura kavuşmasıdır. Tövbe eden kişi, Allah’ın rahmetine ulaşarak günahlarından arınır ve iç huzura kavuşur.

Bununla birlikte pişmanlık duasının etkileri arasında, kişinin ruhsal olarak arınması ve kendini yeniden keşfetmesi de yer alır. Pişmanlık duası, insanın kalbindeki kötü duyguları ve düşünceleri temizlemesine yardımcı olur. Kişi, günahlarından dolayı duyduğu pişmanlık ile iç huzura kavuşur ve manevi olarak yeniden doğar.

Ayrıca, pişmanlık duasının etkileri arasında Allah’a yakınlık kazanmak da önemli bir noktadır. Tövbe eden kişi, Allah’a samimi bir şekilde yönelerek O’na yakınlık duyar. Bu yakınlık sayesinde kişi, manevi anlamda güç kazanır ve yaşamına olumlu yönde yön verir.

Son olarak, pişmanlık duasının etkileri arasında, kişinin toplum içindeki itibarı ve saygınlığı da artar. Tövbe eden bir kişi, toplumda güvenilir ve dürüst bir imaj çizer. Bu da kişinin sosyal ilişkilerinde olumlu etkiler yaratır ve toplumda saygın bir konuma gelmesini sağlar.

Pişmanlık Duasının Faydaları

Pişmanlık Duası, manevi anlamda iç huzur ve mutluluk için oldukça etkili bir ibadettir. Pişmanlık duasının yapılması, kişinin hatalarından ders çıkarmasına ve daha iyi bir insan olmasına yardımcı olur. Bu dua, insanın kalbini temizler, ruhunu arındırır ve günahlarından tövbe etmesine vesile olur. Pişmanlık duası sayesinde kişi, Allah’a olan bağlılığını artırır ve manevi olarak daha güçlü bir duruş sergiler.

Pişmanlık duasının faydaları arasında, kişinin kendini rahatlamış hissetmesi ve iç huzura kavuşması da bulunmaktadır. Bu dua sayesinde kişi, kendini affetmesi ve geçmişteki hatalarını geride bırakması konusunda desteklenir. Aynı zamanda, pişmanlık duası ruhsal olarak kişiyi güçlendirir ve manevi anlamda ona bir rehberlik yapar. Bu dua, kişinin kendini daha iyi tanımasını ve kişisel gelişimine katkıda bulunmasını sağlar.

Pişmanlık duasının etkileri, kişinin yaşamına pozitif yansır. İnsan, pişmanlık duasının dua ederken dilediği şeyleri Allah’a arz etmesiyle, ruhsal olarak daha hafifler ve kendini daha huzurlu hisseder. Bu dua, kişinin affedici ve hoşgörülü bir tutum sergilemesine yardımcı olur. Ayrıca, pişmanlık duası, kişinin içsel olarak daha sağlıklı bir duruma gelmesini sağlar.

Sonuç olarak, pişmanlık duası hem ruhsal hem de bedensel olarak kişiye birçok fayda sağlar. Bu dua, kişinin manevi olarak kendini güçlendirmesine, hatalarından ders çıkarmasına ve Allah’a olan bağlılığını artırmasına yardımcı olur. Pişmanlık duasının etkileri, kişiyi iç huzura kavuşturur ve onun ruhunu arındırır. Bu dua, manevi anlamda kişiye destek olur ve onu yaşamının her alanında pozitif etkiler.

Dilek Duaları ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

İstiğfar Duası

İstiğfar Duası

İstiğfar Duası

İstiğfar Duası, İslam inancına göre insanların günahlarından arınmak, affa kavuşmak ve manevi olarak temizlenmek amacıyla yapılan bir duadır. İstiğfar, Arapça bir kelime olup affetmek anlamına gelir. Bu dua, genellikle Allah’a yönelik yapılan bir tövbe ve af duası olarak bilinir.

Dinimizde İstiğfar Duası nedir diye merak edenler için, bu dua genellikle Astaghfirullah kelimesiyle başlar ve devam eder. Bu dua, Allah’tan günahlarının affedilmesini istemek, hatalardan dönmek ve tövbe etmek için yapılan bir ibadettir.

Neden İstiğfar Duası çekilir, sorusunun cevabı ise, kulun Allah’a yönelmesi, hatalarından dönmesi ve affa kavuşmak istemesidir. İnsanlar günah işleyebilir, fakat tövbe ederek ve istiğfar duasıyla Allah’tan af dileyerek bu günahlardan arınabilirler.

İstiğfar Duası nasıl okunur sorusu ise, bu duanın Arapça metninin yanı sıra Türkçe mealinin de okunması mümkündür. İnsanlar bu duayı istedikleri her zaman ve mekanda okuyarak Allah’tan affa kavuşmayı dileyebilirler.

İstiğfar Duası Nedir?

İstiğfar Duası
İstiğfar Duası

İstiğfar duası, Arapça kökenli bir kelime olan ‘istiğfar’ kökünden gelir. Kelime anlamı olarak, Allah’tan af dileyip, günahlarından tövbe etmek anlamına gelir. Bu dua, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir ve müminler için çok değerlidir. Günahlarını örtmek ve temizlemek isteyen herkesin yapması gereken bir ibadettir.

İstiğfar duası okunurken, Estağfirullah El Azim Ve Etubu İlayh şeklinde okunur. Bu dua, peygamberimiz Hz. Muhammed’in de sık sık okuduğu dualardan biridir. Bu sebeple, Müslümanlar tarafından sıkça okunan bir duadır.

Neden İstiğfar Duası Çekilir?

İstiğfar duası, insanların Allah’a yönelerek yaptıkları bir dua çeşididir. Bu dua genellikle günahların affı, hatanın düzeltilmesi ve tövbe etme amacıyla yapılmaktadır. İslam dinine göre herkesin günahlar işlediğine ve bu günahlar nedeniyle tövbe etmesi gerektiğine inanılmaktadır. İşte bu nedenle istiğfar duası çekilir.

İslam inancına göre insanın sürekli olarak günah işlediği ve hata yaptığı düşünülür. Bu nedenle kişilerin istiğfar duası çekerek günahlarından arınması ve Allah’tan bağışlanma dilemesi önemlidir. Ayrıca istiğfar duası, insanın kendini ruhen rahat hissetmesini sağlar ve huzur bulmasına yardımcı olur.

İstiğfar duası aynı zamanda kişinin manevi anlamda kendini geliştirmesine ve olumlu bir ruh haline sahip olmasına yardımcı olur. Bu dua sayesinde kişi, kendisini affettirmek istediği günahlarını hatırlar ve bu hatalardan ders çıkararak gelecekte aynı hataları tekrar etmemeye çalışır.

Sonuç olarak, istiğfar duası çekilmesinin nedeni, insanın günahlarından arınma, hata yapma durumunda tövbe etme ve ruhen huzur bulma amacı taşımasıdır. Bu dua, kişinin manevi açıdan kendini geliştirmesi ve hayatına olumlu yönler katması için önemlidir.

İstiğfar Duası Nasıl Okunur?

İstiğfar duası, Arapça kökenli bir kelime olup Türkçe ’de “Allah’tan af dileme” anlamına gelmektedir. İslam inancına göre, insanın günahları ve hataları affedilmesi için yapılan dua olarak kabul edilir. Bu dua, kişinin içten bir şekilde pişmanlık duyarak Allah’a yönelmesi ve mağfiret talebinde bulunması anlamını taşımaktadır.

İstiğfar duası okunurken kişinin Allah’a samimi bir şekilde yaklaşması ve içten bir şekilde niyet etmesi önemlidir. Duaların kabul edilmesi için kalbin samimi olması gerektiği gibi, istiğfar duasının da samimi bir şekilde okunması, dileğin kabul edilmesi için önemli bir etkendir.

İstiğfar duası okunurken kişi, “estağfirullah-el aziym ellezî la ilâhe illâ hûve-lhayyel-kayyûme ve etuubu ileyhi” şeklindeki Arapça metni söyleyebilir. Bu metin Türkçe anlamıyla “Allah’ım! Gerçekten ben senden af diliyorum, senden başka ilah yoktur, sen dirisin, ayakta duran, yaşatan ve her şeyi idare edensin, ve ben sana yönelip tövbe ediyorum” anlamına gelmektedir.

İstiğfar duasının nasıl okunacağı konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, dua sırasında dikkat ve derin bir inançla okunmasıdır. Eğer kişi dikkatsiz bir şekilde dua ederse veya okurken dikkati dağınık ise, duasının kabul olma ihtimali azalacaktır. Bu yüzden istiğfar duasının okunurken dikkatli olunması, derin bir inançla yapılması önemlidir.

İstiğfar Duasının Faydaları Nelerdir?

İstiğfar duasının faydaları nelerdir? İslam inancına göre, istiğfar duası günahları affetmek için yapılan bir duadır. Bu dua kişinin günahlarından temizlenmesine yardımcı olur ve Allah’tan af dilemek için yapılan bir ibadettir. İstiğfar duası aynı zamanda kişinin ruhsal olarak huzur bulmasına da yardımcı olur. Günahların affedilmesi ve vicdanın rahatlaması sayesinde kişi iç huzura kavuşur ve manevi olarak daha güçlü hisseder.

İstiğfar duası ayrıca kişinin sosyal ilişkilerine de olumlu etkiler yapar. Günahlarından arındıkça kişi daha samimi ve dürüst bir yaşam sürmeye başlar. Bu da hem kişinin kendi iç huzurunu sağlamasına hem de çevresiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

İslam inancında istiğfar duasının yapıldığına inanılan günahlar affedilir ve bu da kişinin geleceği için umut verir. Günahlarının affedildiğine inanan kişi, geçmiş hatalarından ders çıkarmış olur ve geleceğe daha umutlu bakmaya başlar. Bu da kişinin mental sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapar.

İstiğfar duasının faydalarından bir diğeri de dua sırasında kişinin kendini daha iyi hissetmesidir. İstiğfar duası, kişinin içini döküp temizlenmesine fırsat verir ve bu da kişinin stresini azaltır, ruhsal olarak daha dengeli ve huzurlu olmasını sağlar.

İstiğfar Duası Hangi Durumlarda Okunabilir?

İstiğfar duası, bir Müslüman’ın Allah’tan af ve mağfiret dilemek için yaptığı bir ibadettir. Bu dua, günahlarından tövbe edenlerin, pişmanlık duyanların ve affa sığınanların sıklıkla başvurduğu bir ibadettir. İslam dinine göre, her türlü durumda ve her an istiğfar duası okunabilir.

İstiğfar duası, bir kişinin Allah’a yönelerek günahlarını ve hatalarını bağışlanma dilemesi anlamına gelir. Dolayısıyla herhangi bir durum veya zorlukla karşılaşıldığında, kişi içinden geldiği gibi istiğfar duası okuyabilir. İnsanların günah işlediklerinde, pişmanlık duyduklarında veya yardım istediklerinde bu dua okunabilir.

Özellikle içsel bir huzursuzluk, stres, endişe veya sıkıntı yaşandığında istiğfar duasının okunması tavsiye edilir. Bu dua, kişinin iç huzuru bulmasına ve Allah’a olan bağlılığını pekiştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, herhangi bir hayırlı işe başlamadan önce veya kötü bir davranıştan sonra istiğfar duası okunması da önerilir.

İstiğfar duası, herhangi bir durumda okunabilecek bir dua olmakla beraber özellikle zorluklarla karşılaşıldığında, duygusal veya ruhsal bir destek arandığında okunması etkili olabilir. Bu dua, kişinin kalbini ve ruhunu arındırabileceği gibi, manevi güç ve huzur bulmasına da yardımcı olabilir.

İstiğfar Duasının Etkileri Nelerdir?

İstiğfar duasının etkileri oldukça fazladır. Bu dua, kişinin kendini manevi anlamda rahatlama hissi yaşamasını sağlar. İstiğfar duası, kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu arttırır. Bu dua, kişinin günahlarından arınmasına yardımcı olur ve vicdanını rahatlatır. İstiğfar duası aynı zamanda kişinin ruhsal olarak da güçlenmesini sağlar. Bu dua, Allah’a karşı yapılan hataların affedilmesi için yapıldığından kişi kendini daha hafiflemiş hisseder.

İstiğfar duasının etkileri arasında, kişinin kendine olan güveninin artması da yer alır. Bu dua, kişinin iç huzurunu bulmasına yardımcı olur ve stresle başa çıkmasını kolaylaştırır. İstiğfar duası çekerek kişi, düşündüğü her türlü olumsuz düşünceden kurtulur ve pozitif bir enerjiye sahip olur. Ayrıca bu dua, kişiyi affetme ve hoşgörü duygularıyla dolu bir insan yapar.

İstiğfar duasının etkileri sayesinde kişi, içinde bulunduğu duruma daha sakin bir şekilde yaklaşabilir. Bu dua, kişinin sabrını arttırır ve olumsuz durumlar karşısında daha soğukkanlı bir şekilde tepki vermesini sağlar. İstiğfar duası, kişinin sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkiler ve daha anlayışlı bir insan olmasını sağlar.

Özetle, İstiğfar duasının etkileri manevi anlamda oldukça derindir. Bu dua kişinin iç huzurunu bulmasına, kendine olan güvenini arttırmasına ve stresle başa çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca kişiyi affetme ve hoşgörü duygularıyla dolu bir insan yapar.

Dilek Duaları ile ilgili yazılarıma da göz atabilirsiniz.

Ayırma Vefki

Ayırma Vefki

Ayırma Vefki

Ayırma Vefki, bir kişinin başka bir kişiyi kendisine bağlamak amacıyla yaptırdığı büyülerden biridir. Genellikle aşk ilişkilerinde kullanılan bu vefk, kişileri birbirinden ayırmak ve aralarındaki ilişkiyi zayıflatmak amacıyla yapılmaktadır.

Ayırma vefki, medyumlar tarafından yapılan özel duaların ve yazıların belirli nesneler üzerine yazılarak yapılan bir büyüdür. Kişilerin birbirleriyle olan ilişkisini bozmak, ayrılmalarına neden olmak amaçlanmaktadır.

Ayırma vefki, özel duaların yazıldığı kağıtların belirli nesnelerin içine gizlenerek gerçekleştirilir. Medyumlar tarafından yapılan bu işlem, kişilerin ayrılmasını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilir.

Ayırma vefkini yaptırmadan önce, bu tür büyülerin etkili ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu tür büyülerin etkileri kişilere zarar verebilir ve ayrılmak istemediğiniz kişiyle aranızdaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir.

Ayırma vefkinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceği, kişilere zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu tür işlemlerin yapılmasının ardından, kişilere geri dönüşü olmayan kötü etkiler bırakabilir ve bu etkilerin ortadan kaldırılması oldukça zor olabilir.

Ayırma vefkinin etkilerinden kurtulmak ve ayrılmak istediğiniz kişiyle ilişkinizi düzeltmek için medyumlarla yardım alabilirsiniz. Medyumlar bu tür büyülerin etkilerinden kurtulmak için özel dualar ve ritüeller gerçekleştirerek kişilerin üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir.

Ayırma vefki yapılan kişi, bu tür büyülerin etkisinde kalarak kişilik değişiklikleri yaşayabilir. Ayrıca, bu kişiyle ilişkinizde sorunlar yaşayabilir ve ilişkinizi düzeltmek oldukça zor olabilir. Bu nedenle bu tür büyülere karşı dikkatli olmak ve uzmanlardan yardım almak oldukça önemlidir.

Ayırma Vefki Nedir?

Ayırma Vefki
Ayırma Vefki

Ayırma vefki, genellikle bazı insanların sevgililerini ayırmak, ayrılmak istedikleri kişileri birbirinden uzak tutmak veya iş, aile gibi alanlarda kişileri birbirinden uzaklaştırmak için yapılan eski bir büyü türüdür.

Bu vefkin amacı, kişiler arasında ayrılık yaratmak ve ilişkileri bitirmek üzerine kuruludur. Ayırma vefki, manevi bir etkiye sahip olduğuna inanılan, kişilerin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek bir büyü çeşididir.

Ayırma vefki, yüzyıllardır yapılan ve etkisiyle bilinen bir büyü türüdür. Bu vefkler, genellikle medyumlar ve hocalar aracılığıyla yapılmaktadır. Kişiler, birbirlerinden uzaklaşmak, ayrılmak istediklerinde bu tür büyüleri yaptırmaktadır.

Ayırma vefki genellikle negatif enerji taşıyan ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir büyüdür. Bu nedenle, kişilerin bu tür uygulamalardan uzak durmaları ve sevdiklerini korumak adına dikkatli olmaları önemlidir.

Ayırma Vefki Nasıl Yapılmaktadır?

Ayırma vefki, genellikle manevi olarak kişi veya kişilerin ayrılmasını sağlamak için yapılan bir tür büyüdür. Bu vefk, genellikle medyumlar veya hocalar tarafından yapılmaktadır. Ayırma vefki, özel duaların ve ritüellerin yanı sıra belirli malzemelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Ayırma vefki, kişilerin medyum veya hoca yardımıyla yapılabilen bir büyüdür. Bu nedenle, vefkin nasıl yapıldığı tamamen medyumun yeteneklerine ve deneyimlerine bağlıdır. Vefk sırasında genellikle özel dualar okunur ve belirli malzemeler kullanılır.

Bazı durumlarda, ayırma vefki için kişisel eşyalar kullanılabilir. Bu eşyaların üzerine özel dualar okunarak, vefkin etkili olması amaçlanır. Ancak, ayırma vefki yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar ve adımlar vardır. Uygulama sürecinde medyum veya hoca yönlendirmesine tam uyulmalıdır.

Ayırma vefki, dikkatli ve özenli bir şekilde yapıldığında etkili olabilir. Ancak, bu tür büyülerin yapılması ve etkileri konusunda dikkatli olunmalı ve uzman görüşü alınmalıdır. Ayırma vefki yapılırken dikkatli olunmaz ve etik kurallara uyulmazsa, olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Ayırma Vefki Etkili Midir?

Ayırma vefki etkili midir? Bu konuda pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Kimileri ayırma vefkinin oldukça etkili olduğunu, kimileri ise tamamen bir hurafe olduğunu düşünmektedir. Ancak ayırma vefki hakkında ortak bir kanıya varılmış olsa da birçok kişinin bu vefkin gerçekten etkili olduğunu düşündüğü bilinmektedir. Ayırma vefki, bir kişinin sevgilisinden, eşinden ya da nişanlısından ayrılmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Bu vefkin etkili olup olmadığına dair yapılan tartışmaların yanı sıra, ayırma vefkinin etik olup olmadığı da sıkça gündeme gelmektedir. Birçok kişi bu tür vefklerin etik olmadığını, insanları manipüle etmek ve zarar vermek amaçlı yapıldığını düşünmektedir. Ancak, kimileri ise aşk büyüsü olarak da adlandırılan bu vefkin, kişilerin mutluluğunu engelleyen bir ilişki içerisinde olduklarını düşünerek yapıldığını savunmaktadır.

Ayırma vefkinin etkili olup olmadığına ya da etik olup olmadığına dair kişiler arasında farklı görüşler olsa da, bu tür uygulamaların aslında kişilere zarar vermekten başka bir işe yaramadığı düşünülmektedir. Sonuç olarak, ayırma vefkinin etkili olup olmadığı ya da etik olup olmadığı konusu, kişilerin inançlarına ve düşüncelerine göre değişebilmektedir.

Ayırma Vefki Geri Döner Mi?

Ayırma vefki, genellikle bir kişiyi diğer kişilerden ayırmak, ilişkiyi bitirmek veya soğutmak amacıyla yapılan bir büyü türüdür. Bu tür çalışmalar genellikle etkili ve kalıcı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu tür uygulamaların negatif enerjiler içerdiği ve geri dönüşleri olabileceği bilinmelidir.

Ayırma vefki geri döner mi? sorusunun cevabı aslında tamamen kişisel inançlar ve deneyimlere göre değişiklik göstermektedir. Bazı insanlar ayırma vefkini yaptırdıktan sonra olumsuz enerjileri üzerlerinde hissetmiş ve bu durumu geri dönüş olarak yorumlamışlardır. Diğer taraftan ise bu tür etkilerden etkilenmeyen kişiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, ayırma vefki geri döner mi sorusunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır.

Ancak bu tür negatif enerjilerden korunmak ve etkilerini minimuma indirmek adına pozitif düşünce, manevi çalışmalar ve korunma ritüelleri uygulamak faydalı olabilir. Ayrıca, bu tür uygulamaların yapılmış olması durumunda kişinin inançlarına bağlı olarak negatif etkileri bertaraf etmek üzere manevi rehberlerden veya uzmanlardan yardım almak da bir seçenek olabilir.

Ayırma vefki geri döner mi? sorusunun cevabı kesin olmamakla birlikte, olası etkileri minimize etmek ve negatif enerjilerden korunmak adına düzenli olarak manevi ve korunma çalışmaları yapmak, kişinin kendini psikolojik olarak daha güçlü hissetmesini ve olası olumsuz etkilerden korunmasını sağlayabilir.

Ayırma Vefki Nasıl Bozulabilir?

Ayırma Vefki adından da anlaşılacağı gibi, bir ilişkiyi bitirme, ayrılık yaratma amacı taşıyan bir tür büyüdür. Ancak bu tür negatif enerjilerin etkisini bozmak mümkündür. Ayırma vefki, negatif enerjilerle etkileşime girerek kişilerin arasındaki ilişkiyi zedeler. Ancak bu etkiyi bozmak için bazı adımlar atılabilmektedir.

Eğer üzerinizde ayırma vefki olduğunu düşünüyorsanız, bunun etkisini bozmak için öncelikle negatif enerjilerden kurtulmanız gerekmektedir. Meditasyon, dua ve pozitif enerji teknikleriyle kendi enerjinizi temizleyerek bu etkiyi zayıflatabilirsiniz. Ayrıca bir medyum ya da hoca yardımı alarak vefkin etkisini bozma ritüelleri de uygulanabilir.

Bununla birlikte, ayırma vefkinin etkisini bozmak için inançlı olmak da gereklidir. Negatif enerjilerin etkisini kırabilmek için güçlü bir inanç ve pozitif düşünceye sahip olmak oldukça önemlidir. Kendinizi bu negatif etkilerden arındırarak vefkin etkisini zayıflatabilir ve sonunda tamamen bozabilirsiniz.

Ayrıca, ayırma vefkini bozmak için kendinize güvenmek de oldukça önemlidir. Kendi enerjinizi, duygularınızı ve düşüncelerinizi güçlendirmek, negatif etkilere karşı daha dirençli olmanızı sağlayacaktır. Bu sayede ayırma vefkine karşı koyarak etkisini bozabilirsiniz.

Sonuç olarak, ayırma vefki etkisini bozmak mümkündür. Bu süreçte olumlu enerjilerle beslenmek, inançlı olmak ve kendinize güvenmek oldukça önemlidir. Kendi enerjinizi koruyarak ve negatif etkilere karşı direnç göstererek ayırma vefkini etkisiz hale getirebilirsiniz.

Ayırma Vefki Yapılan Kişi Nasıl Etkilenir?

Ayırma Vefki Yapılan Kişi Nasıl Etkilenir? Ayırma vefki yapılan kişi, genellikle psikolojik olarak oldukça etkilenebilir. Bu tür bir büyüye maruz kalan kişi, sıkıntılar yaşayabilir ve ruhsal olarak kötü etkilenebilir. Bu durumdan kurtulmak için uzman bir medyumdan yardım almak önemlidir.

Ayrıca vefk işlemi sonucunda kişinin aile, iş, ve sosyal ilişkilerinde de sıkıntılar yaşayabileceği bilinmelidir. Bu tür olumsuz etkilerle başa çıkmak için profesyonel bir medyuma başvurmak önemlidir.

Büyü yapılan kişi, aynı zamanda sürekli olarak huzursuz hissedebilir ve yaşamında beklenmedik olumsuz değişikliklerle karşılaşabilir. Bu nedenle, kişinin bu tür durumlarda profesyonel yardım alması gerekmektedir.

Genellikle ayırma vefki yapılan kişi, kendisini sürekli olarak olumsuz duygular içinde bulabilir ve ruhsal olarak oldukça zayıflayabilir. Bu etkilerin azaltılması için uzman bir medyumdan yardım almak en doğru seçenektir.

Dilek Duaları ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Yıldızın Yükselmesi İçin Dua

Yıldızın Yükselmesi İçin Dua

Yıldızın Yükselmesi İçin Dua

Yıldızın Yükselmesi İçin Dua, insanlar için her zaman büyük bir ilgi odağı olmuştur. Onların parıltılı ve gizemli doğası, insanları cezbetmektedir. Yıldızların yükselmesi ise, kişinin hayatında büyük bir değişim ve ilerleme anlamına gelir. Peki, yıldızın yükselmesi için dua etmek mümkün müdür? Evet, yıldızın yükselmesini hızlandırmak ve bağlantı kurmak için çeşitli dualar bulunmaktadır. Bu dualar, kişinin niyet ve isteklerini yıldızlar evreniyle paylaşmasına yardımcı olur.

Yıldızın Yükselmesi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Yıldızın yükselmesi için okunabilecek etkili dualardan biri şudur: “Rabbim, yıldızlar aleminde yükselmek ve aydınlığa erişmek istiyorum. Bana güç ve cesaret ver, rehberliğinle yol göster. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarmama ve hedeflerime ulaşmama yardımcı ol. Yıldızların büyülü dünyasında daima yükselmeyi ve ilerlemeyi başarayım. Amin.” Bu dua, isteklerin yıldızlara iletilmesini sağlar ve yükselmenin hızlanmasına yardımcı olur.

Yıldızın Yükselmesi İçin En Etkili Dualar

Yıldızlarla bağlantı kurmak ve yükselmek için kullanılabilecek etkili dualar arasında şunlar yer alır:

 • Yıldız Duaları: Yıldızlarla aranızdaki bağı güçlendirmek ve yükselmek için çeşitli yıldız duaları okuyabilirsiniz. Bu dualar, sizin niyet ve isteklerinizi yıldız evrenine ileterek, rehberlik ve destek alma sürecinizi hızlandırır.
 • Rehberlik Duaları: Yıldızların yükselmesi ve ilerleme sürecinde rehberlik ve destek almak önemlidir. Rehberlik duaları, içsel rehberlerinizin sizinle iletişim kurmasını sağlar ve doğru yolu gösterir.
 • Meditasyon Duaları: Yıldızların enerjisini hissetmek ve yükselme sürecinde içsel huzur bulmak için meditasyon duaları yapabilirsiniz. Bu dualar, sakinlik ve odaklanma sağlar.

Bu etkili dualarla, yıldızların enerjisiyle bağlantı kurabilir ve yükselme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Yıldızın Yükselmesi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?

Yıldızın Yükselmesi İçin Dua
Yıldızın Yükselmesi İçin Dua

Yıldızın yükselmesi, birçok insanın hayatında başarı, şans ve mutluluk arayışının bir parçasıdır. Bu nedenle, çeşitli duaların yıldızın yükselmesini sağlayabileceğine inanılır. Peki, yıldızın yükselmesini hızlandırmak ve istenen sonuçları elde etmek için hangi dua okunmalıdır?

İşte yıldızın yükselmesi için okunabilecek etkili dualardan bazıları:

 • Cevşen-i Kebir: Bu dua, İslam dinine mensup olanlar arasında yaygın olarak kullanılan etkili bir duadır. Yıldızın yükselmesi için de okunabilir. Bu dua, Allah’ın birçok güzel ismini ve sıfatını içerir ve kişinin isteklerini yerine getirmesi için Allah’a yakarışta bulunur.
 • Rızık Duası: Yıldızın yükselmesini hızlandırmak ve maddi bolluğu artırmak isteyenler için bu dua etkili olabilir. Rızık duası, kişinin geçimini kolaylaştırması ve maddi açıdan başarılı olması için Allah’a dua etmeyi içerir. Bu dua sevilen bir yiyecekle başlanabilir ve ardından dua edilebilir.
 • Mevlid-i Şerif Okuma: Mevlid-i Şerif, Hz. Muhammed’in doğumunu anlatan bir eserdir. Bu eseri okumak ve dua etmek, yıldızın yükselmesini sağlamak ve duaların kabul olmasına yardımcı olabilir.
DuaEtkisi
Cevşen-i KebirYıldızın yükselmesine yardımcı olur.
Rızık DuasıMaddi bolluğun artmasına katkı sağlar.
Mevlid-i Şerif OkumaYıldızın yükselmesini hızlandırır ve duaların kabul olmasına yardımcı olur.

Yıldızın Yükselmesi İçin En Etkili Dualar

Yıldızın yükselmesi için en etkili dualar konusundaki araştırmalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Yıldızlarla bağlantı kurmak ve yükselmek için kullanılan çeşitli dualar bulunmaktadır. İşte sizin için derlediğimiz en etkili dualar:

1. İsteklerin Kabul Olması İçin Dua:

Bu dua, yıldızın yükselmesi için en etkili dualardan biridir. Bu dua ile isteklerinizin kabul olmasını sağlayabilirsiniz. İstediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi için bu dua ile yıldızla bağlantı kurabilirsiniz.

2. Şansın Artması İçin Dua:

Bu dua, şansınızın artması ve olumlu enerjilerin size çekilmesi için kullanılan etkili bir duadır. Yıldızın yükselmesini hızlandırmak ve olumlu etkiler almak için bu duayı düzenli olarak yapabilirsiniz.

3. Başarı ve İlerlemenin Desteklenmesi İçin Dua:

Bu dua, çalışmalarınızın ve çabalarınızın başarıya ulaşması için yapılan bir duadır. Yıldızın yükselmesini hızlandırmak ve başarı elde etmek için bu duayı düzenli olarak yapabilirsiniz.

Etkili Dualar
İsteklerin Kabul Olması İçin Dua
Şansın Artması İçin Dua
Başarı ve İlerlemenin Desteklenmesi İçin Dua

Yıldızın yükselmesi için en etkili dualar arasında bu üç dua yer almaktadır. Bu duaları düzenli olarak yaparak, isteklerinizi gerçekleştirebilir, şansınızı artırabilir ve başarı elde edebilirsiniz. Her dua için içtenlikle niyet ederek bu duaları yapmanız önemlidir. Yıldızın yükselmesi için sabah veya gece, herhangi bir zamanda dua edebilirsiniz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle!

Yıldızın Yükselmesini Hızlandırmak İçin Hangi Dualar Kullanılabilir?

Birçok insan hayatlarında belirli hedeflere ulaşmak, başarı elde etmek ve yıldızının yükselmesini hızlandırmak için dua etmeyi tercih etmektedir. Ancak yıldızın yükselmesini hızlandırmak için hangi duaları kullanabiliriz? İşte yıldızın yükselmesine katkıda bulunabilecek bazı etkili dualar:

1. Rabbim, başarımı arttırmak için yardım et Bu dua, başarı ve yıldızın yükselmesi için önemli bir dilektir. Allah’tan başarılı olmak için yardım isteyebilir ve dualarınızı bu yönde yoğunlaştırabilirsiniz.

2. Yüce Allah, önüme engeller çıkmasın Engeller, bazen yıldızın yükselmesini geciktirebilir veya durdurabilir. Bu nedenle, Allah’tan önünüze çıkabilecek engelleri kaldırması için dua edebilirsiniz. Engelleri aşmanızı kolaylaştıracak dualar seçebilirsiniz.

3. Rabbim, bilgim ve yeteneklerimle öne çıkmama yardım et İnsanların yıldızlarının yükselmesine yardımcı olan şeylerden biri de bilgi ve yetenekleridir. Kendinizi geliştirmek, yeni beceriler edinmek ve öne çıkmak için Allah’a dua edebilirsiniz. Bilgisini ve yeteneklerini arttırman için sana yardım etmesini dileyebilirsin.

 • Hayatınızdaki hedeflere ulaşmak, başarılar elde etmek ve yıldızınızı yükseltmek için çeşitli dualar kullanmanın önemli olduğunu unutmayın.
 • Dualarınızda samimi olun ve isteklerinizi yürekten dileyin.
 • Yüce Allah’a olan inancınızı güçlendirmek ve dualarınızın kabul edilmesi için düzenli olarak ibadetlerinizi yerine getirin.
Başarı İçin DuaEngellerin Kaldırılması İçin DuaBilgi ve Yetenekler İçin Dua
Rabbim, başarımı arttırmak için yardım etYüce Allah, önüme engeller çıkmasınRabbim, bilgim ve yeteneklerimle öne çıkmama yardım et

Yıldızlarla Bağlantı Kurmak Ve Yükselmek İçin Nasıl Dua Etmeliyiz?

Yıldızlarla bağlantı kurmak ve yükselmek için nasıl dua etmeliyiz? Bu konuda birçok farklı yaklaşım ve yöntem bulunmaktadır. Yıldızların enerjisinden ve gücünden yararlanmak için dua etmek, mistik bir deneyim sağlayabilir ve bireyin spritüal gelişimine katkıda bulunabilir. İşte yıldızlarla bağlantı kurmak ve yükselmek için kullanabileceğiniz bazı etkili dualar:

1. Yıldızların Işığı Dua: Bu dua ile yıldızların pozitif enerjisine bağlanabilir ve aydınlanma yolunda ilerleyebilirsiniz. “Sevgili yıldızlar, ışığınız ile beni aydınlatın ve ruhumu yükseltin. İçsel rehberliğinizle doğru yola yönlendirin. Şükran ve güvenle size açılıyorum. Amin.”

2. Yıldızların Yükselmesi Dua: Bu dua ile yıldızlarla daha güçlü bir bağlantı kurabilir ve yükselişinizi hızlandırabilirsiniz. “Evrenin büyüklüğündeki yıldızlarına bağlanıyor, onların enerjisiyle içsel dönüşümümü hızlandırmayı dilemek istiyorum. Yükselişimdeki her engeli aşmak için güç ve rehberlik sağlayın. Şükranlarımı sunarak size inanıyor ve açılıyorum. Amin.”

3. Yıldızlarla İletişim Dua: Bu dua ile yıldızlarla iletişim kurabilir ve onların bilgeliklerinden faydalanabilirsiniz. “Sevgili yıldızlar, sizinle iletişim kurmak ve bilgeliklerinizi öğrenmek istiyorum. Bana içsel rehberlik sağlayın ve aydınlatıcı mesajlarınızı iletmeme yardımcı olun. Size açılıyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Amin.”

Yıldızın Yükselmesi İçin Sabah Veya Gece Duası

Yıldızın yükselmesi için sabah veya gece duası, ruhani bağlantıyı güçlendirmek ve yıldızların yardımını sağlamak amacıyla yapılan bir ritüeldir. İnsanlar, yıldızların enerjisinden faydalanarak hayallerini gerçekleştirmek ve açılım yaşamak için dua etmektedir. Sabahları veya gece yatmadan önce yapılan bu dualar, yıldız enerjileriyle uyumlu bir şekilde çalışmayı hedefler.

Yıldızın yükselmesi için sabah veya gece duası için bir kağıda not alabilir ve bu dua özel bir ritüel olarak uygulanabilir. İşte bazı önerilen dualar:

 • Bereket Duası: “Yüce yıldızlar, beni bereketinizle kucaklayın. Hayatıma bolluk ve zenginlik getirin. Her geçen gün refahımı artırın ve tüm engelleri aşmamı sağlayın. Şükran ve minnetle size karşı dualarımı iletiyorum.”
 • Aşk ve İlişki Duası: “Sevgili yıldızlar, aradığım aşkı ve sevgiyi bulmama yardımcı olun. Hayatıma sevgi dolu ve anlayışlı bir eş getirin. İlişkilerimde mutluluk ve denge sağlamam için gücünüzü gönderin. Şükran duygularımla size dua ediyorum.”
 • Başarı Duası: “Sevgili yıldızlar, başarı ve hedeflerime ulaşmam için bana güç ve motivasyon verin. Tüm engelleri aşmamı sağlayın ve hedeflerimi gerçekleştirmem için rehberlik edin. Şükran duygularımla size yöneliyorum.”

Yıldızların enerjisini hissederek yapılan bu dualar, bireyin niyetini net bir şekilde açıklamasını sağlar. Kişi, dualarını dile getirirken içtenlikle ve inançla yapmalı, yıldızların yardımını talep etmelidir. Sabah uyanırken veya gece yatarken ritüel olarak gerçekleştirilen bu dualar, zihni ve ruhu pozitif enerjiyle doldurarak yıldızların gücünü çekmeyi amaçlar.

Yıldızın Yükselmesine Yönelik Kesin Sonuçlar Veren Dualar

Yıldızın yükselmesine yönelik kesin sonuçlar veren dualar, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Yıldızları etkilemek ve onların yardımını almak, hayatımızda olumlu değişiklikler yapmamıza yardımcı olabilir. Bu yazıda, yıldızın yükselmesine yönelik etkili duaları bulabilir ve hayatınızdaki dönüşümleri sağlayabilirsiniz.

Birinci dualar arasında yer alan dua **”Yıldızın Yükselmesi İçin Dua”** adlı yazıda, yıldızların gücünden faydalanmak için nasıl dua etmeniz gerektiği anlatılmaktadır. Bu dua, yıldızların yardımını almanızı ve dileklerinizi gerçekleştirmenizi sağlamak amacıyla kullanılabilir.

İkinci dualar kategorisindeki **”Yıldızın Yükselmesi İçin Hangi Dua Okunmalıdır?”** başlığı altındaki yazıda, yıldızların yükselmesine katkıda bulunabilecek farklı dualar hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bu dualar, farklı amaçlar için kullanılabilmektedir ve her birinin kendine özgü etkileri bulunmaktadır.

Dilek Duaları ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Beni Görmeden Duramasın Duası

Beni Görmeden Duramasın Duası

Beni Görmeden Duramasın Duası

Beni Görmeden Duramasın Duası, aşk ve sevgi konularında kullanılan güçlü bir duadır. Bu dua, sevgilinizin ya da sevdiğiniz kişinin sizi kalbinde sürekli olarak hissetmesini sağlar. Sevdiğiniz kişinin size özlem duyması ve devamlı olarak sizinle ilgilenmesi için bu duayı okuyabilirsiniz.

Beni Görmeden Duramasın Duası, sevdiğiniz kişinin sizi görmese bile aklının kısa bir an olsa bile sizde kalmasını sağlar. Yani, sevdiğiniz kişi sizi düşünmekten asla vazgeçemez. Bu dua özellikle ayrılık dönemlerinde daha etkilidir ve sevdiğiniz kişinin size olan aşkını sürekli olarak canlı tutar.

Beni Görmeden Duramasın Duası’nın etkisi, düzenli olarak okunmasıyla birlikte daha hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Ne kadar sık okursanız o kadar çabuk sonuç alabilirsiniz. Ayrıca, bu dua sevdiğiniz kişiye karşı olan duygularınızı açığa çıkarır ve onun size olan aşkını arttırır.

Dua AdıBeni Görmeden Duramasın Duası
Okunma ZamanıAyrılık dönemleri, sevgi ve aşk konularında
Okunma SüresiGünde en az bir kez
EtkisiSevdiğiniz kişinin sizi kalbinde sürekli olarak hissetmesi, özlem duyması ve size olan aşkının artması

Bu dua, farklı dinlere mensup insanlar tarafından da okunabilir. Din farklılıklarının olmadığı evrensel bir dua olduğundan herkes tarafından kullanılabilir. Ancak, dua okunurken kesinlikle samimi olunmalı ve içten dua edilmelidir. Ayrıca, bu duayı okurken güçlü bir şekilde ve yoğun bir duyguyla okumanız daha etkili olacaktır.

Beni Görmeden Duramasın Duası gerçekten güçlü bir duadır ve sevginizin karşılıksız kalmamasını istiyorsanız düzenli olarak okumanızda fayda vardır. Unutmayın, her dua bir dilek, şans ya da hayallerin gerçekleşmesi için bir fırsattır.

Bensiz Duramasın Duası

Beni Görmeden Duramasın Duası
Beni Görmeden Duramasın Duası

Bensiz Duramasın Duası, sevdiğiniz kişilerin sizden ayrılmaması için okunan bir duadır. Bu dua ile sevdiğin insanın sürekli sizin yanınızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu duayı okumak için öncelikle temiz bir ortamda bulunmanız ve aklınızı sadece bu duaya vermeniz gerekir.

Bensiz Duramasın Duasının etkisini arttırmak için düzenli bir şekilde okumanız ve üzerinde düşünmeniz önerilir. Bu dua sayesinde sevdiğiniz kişinin kalbinde size karşı olan sevgisi artacak ve sizi düşünmeye başlayacaktır.

 • Duanın Okunuşu: Allahümme inni es’elüke bi-rahmetike vesselah eslih li şe’ni kullehu ve la takilni ilâ nafsi tarfete aynin.
 • Anlamı: Allahım, rahmetinle sana yalvarıyorum. Her şeyin için soldan düzeltme diliyorum ve kendimi bir göz açıp kapayıncaya kadar bile yalnız bırakma.
Duanın Faydaları:
– Bu dua sayesinde sevdiğiniz kişi sizden ayrılmak istemeyecektir.
– Düzenli olarak okunduğunda, bu dua size huzur ve sükunet verecektir.
– Kalp kırıklıklarında, bu dua okunarak iç huzurunuzu sağlayabilirsiniz.
– Sevdiğiniz kişinin sizi düşünmesini ve size her zaman yakın hissetmesini sağlar.

Bensiz Duramasın Duası, sevdiğiniz kişiyle aranızı düzeltmek, aşkınızı kuvvetlendirmek ve onun size olan bağlılığını arttırmak için etkili bir yöntemdir. Ancak bu dua her şeye rağmen Allah’ın takdirine bağlıdır. Duanın kabul olması için niyetinizi samimi bir şekilde yapmanız ve Allah’a tam bir güvenle yaklaşmanız gereklidir.

Sürekli Beni Özlesin Bensiz Yapamasın Duası

Sevgilimiz, ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle zaman geçirmek bizim için çok önemlidir. Ancak bazen özlemini kesinlikle tamamlayamayız; bazen ikimize birden tüm zamanımızı ve enerjimizi ayıramayız. Sürekli Beni Özlesin Bensiz Yapamasın Duası, sevdiklerimizi düşünüp onların bize her zaman sadık kalması için bir yardımdır. Bu dua, sevdiklerimizin zamanları ve yolları kısıtlı olduğunda bile bizi özlemelerini sağlar.

Sürekli Beni Özlesin Bensiz Yapamasın Duası, “Allah’ım, beni sevdiğim kişinin her yerde hissetmesi için dua ediyorum. Sadece benim yanımda olmak istemediğinde bile beni düşündüğünden ve özlediğinden emin olmasını istiyorum. Lütfen onun kalbinin her köşesinde beni hissetmesine yardım et. Senin izninle, onun özlemi asla dindirilmesin ve her zaman beni arzulasın. Allah’ım, her zaman sevdiğim kişi beni özlesin ve benimsin. Amin.” şeklindedir.

Bu dua, sevdiklerimize zamanımızın sınırlı olduğu ve onlarla vakit geçiremediğimiz anlarda bile bizi düşünmelerini sağlar. Onların kalplerindeki sevgi ve özlem, özel bağlarımızı güçlendirir ve sevgimizi sonsuza dek koruyabilir. Ancak, dua etmek tek başına yeterli değildir. Sevdiklerimizin yanında olmak, zamanımızı ve enerjimizi onlara adamak da çok önemlidir. Bu süreç, dua etmek ve eylemlerimizi bir araya getirmekle daha da güçlendirilebilir.

Peşimden Koşsun Duası

Peşimden Koşsun Duası, Rabb’imizin yardımına sığınmak isteyen insanların sıklıkla okudukları dualardan biridir. Günümüzde, hayatın karmaşık bir şekil alması, insanları zor zamanlarla bırakabiliyor. Böyle anlarda, Allah’a yönelip dua etmek, mü’minlerin en büyük silahlarından biridir. Bu noktada, Peşimden Koşsun Duası’nın önemi oldukça büyüktür.

İnsanlar bazen çeşitli sebeplerle yalnız kalmak isteyebilirler. Ancak, çevrelerinden tamamen izole edildikleri bir dönemde bile Allah’ın kendileriyle ilgilendiğini görmeleri, insanların hayatlarına karamsarlıktan çıkmanın yollarını aramalarına yardımcı olabilir. Peşimden Koşsun Duası, Allah’ın bizleri asla yalnız bırakmadığına dair bir hatırlatmadır. Bu dua, insanların Allah’a güven duymalarını, üstünde duramayacakları mevzuların bile Rabb’imizin kontrolünde olduğunu anlamalarını sağlar.

Dua ŞartlarıFaydaları
İçtenlikle okunmasıKalbin sükunete kavuşması
Gün içerisinde en az bir kez okunmasıİnsanların dertlerine çare olması
Başka dualarla birlikte okunmasıKötü enerjilerin yok edilmesi

Peşimden Koşsun Duası, özellikle zor zamanlarda okunarak Allah’ın huzuruna sığınmak isteyen mü’minler tarafından tercih edilen bir dua olduğundan, faydaları oldukça fazladır. Bu dua, insanların kalplerindeki sıkıntıları giderir. Ayrıca, Allah’a yönelik diğer duaları ön plana çıkarmak için kullanılabilir. Dua ederken, gözlerinizi kapatarak, tamamen manevi bir huzur içinde olmanız, duasınızın etkisini arttıracaktır.

Özetle, hayatın zorluğu karşısında insanların Allah’a yönelerek kendilerini toplaması, Allah’ın bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir. Bu nimetin değerini bilmek, dua etmek, insanların hayatlarındaki olumsuzlukları değiştirmek için en güçlü araçtır. Peşimden Koşsun Duası, bu araçların en önemlilerinden biridir. İçten bir şekilde okunarak, Allah’ın bize sunduğu yardımı istemek, insanların hayatlarında yeni perspektifler açabilir, sorunları kolayca aşmalarına yardımcı olabilir.

Beni Görmeden Duramasın Duasının Anlamı

Beni Görmeden Duramasın Duasının Anlamı, İnsanlar hayatlarında bazen kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu yalnızlık hissi yorgunluğa, üzüntüye ve hatta depresyona neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı, bazı insanlar kendilerine yardım etmesi için dua ederler. Bu dualar çok önemlidir, çünkü insanların hayatlarında zor anları atlatabilmesini sağlar. Dua etmek, insanların kendilerini yalnız hissettiğinde Tanrı’nın onlarla olduğunu hatırlamasına yardımcı olur.

Beni Görmeden Duramasın Duası, insanların kendilerini yalnız hissettiği zamanlarında yardım için okuduğu bir duadır. Bu dua, kişinin etrafındaki tüm insanların kendisini görmesi ve onunla ilgilenmesi için dua eder. Bu dua, insanların kendileriyle ilgili olarak umutlarını yitirme noktasına geldikleri zaman okunur.

Duanın EtkileriDuanın Faydaları
 • İnsanların yalnız hissettiği zamanlarda kendilerine güvenlerini yenilemek için yardımcı olur.
 • Kişiye barış, huzur ve mutluluk hissi verir.
 • İnsanların kişisel enerjilerini yenilemelerine yardımcı olur.
 • Dua, insanların kendileriyle ilgili olarak umutlarını kaybetme noktasına geldikleri zaman okunur.
 • Dua, insanların kendilerine yardım etmesi için Tanrı’ya yalvarmalarına yardımcı olur.
 • İnsanlar, bu duayı okuyarak kendilerini güvende ve korunmuş hissederler.

Birçok insan bu duayı okuyarak iç huzur ve sükunet bulmuştur. İnsanlar, bu duayı okuyarak kendilerini daha güçlü ve cesur hissetmektedirler. Bu dua, insanların kendilerine ve çevrelerindeki insanlara doğru yönelmeleri için bir adım sağlar.

Sonuç olarak; Beni Görmeden Duramasın Duası, insanların kendilerini yalnız hissettiği zamanlarda okuyabilecekleri çok önemli bir duadır. Bu dua insanların kendilerine yardım etmeleri için Tanrı’ya yalvarmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu dua insanların kendilerini güvende ve korunmuş hissettikleri zamanlarda da okunabilir.

Sıkıntı Ve Zorluk Anlarında Okunabilecek Bir Dua

Sıkıntı ve zorluk anlarında insanlar sık sık dua ederek rahatlamaya çalışırlar. Dualar, insanlara umut ve güç verir. Aynı zamanda, duaların birçok faydası da vardır. İnsanlar dualarla hayatlarına yön verirken, Beni Görmeden Duramasın Duası gibi özel duaların etkisi de oldukça büyüktür.

Bu dua, özellikle aşk ve sevdaların yaşandığı dönemlerde okunur. İki kişinin arasını açık tutmak için de kullanılabilir. Ancak, Beni Görmeden Duramasın Duası, sadece aşk yaşamı değil, hayatın her alanında insanların başvurabileceği bir dua değildir. Eğer güçlü bir çaresizlik içerisindeyseniz, işler ters gidiyorsa ya da umutsuzluğa kapılmışsanız, size faydalı olabilecek başka dualar da vardır.

Bu zorlu zamanlarınızda okuyabileceğiniz bir diğer dua ise Bensiz Duramasın Duası’dır. Bu dua, herhangi bir sebeple ayrı kalmış sevgililerin birbirleriyle tekrar bir araya gelebilmesi için okunur. Ancak, dua anlam olarak da çok güçlüdür. Zor zamanlarda insanların huzur bulmasını sağlar ve umut verir.

Bensiz Duramasın Duası
La ilahe illa ente sübhaneke inniy küntü minezzalimin

Bu dua, son derece etkilidir. Okuyan kişi, kendini daha iyi hisseder ve rahatlar. Ancak, dua etmenin de öğrenilmesi gereken bazı incelikleri vardır. Dua etmek için özellikle belirli zamanlar yoktur. İnsanlar sıkıntıya girdikçe veya yalnız hissettiklerinde dualarını edebilirler.

 • Duanın içten okunması gerekir.
 • Duanın etkisini kavrayarak okumalısınız.
 • Duayı okurken ruhunuzu ve bedeninizi boşaltarak yoğunlaşmalısınız.

Bu adımları izleyerek okunan duaların etkisi daha güçlü olacaktır. İnsanlar dua ederken umutlarını kaybetmemelidirler. Dualar, sıkıntı anlarında insanlara güç veren özel bir enerjidir.

Duanın Etkileri Ve Faydaları

Dua, insanların tarihi boyunca başvurduğu bir yöntemdir ve psikolojik, işlevsel ve pek çok başka nedenlerden dolayı yararlıdır. Dua, kişinin aklında oluşan çaresizliğin neden olduğu gerginliği azaltarak, sakin kalmasını ve rahatlamasını sağlar.

Bununla birlikte, dua, insanların negatif düşüncelerini temizlemesine yardımcı olur ve kişinin kendisini toparlaması için zaman verir. Duanın gücü, insanların kendilerine hükmeden bir tanrı olduğunu hissetmelerine ve sorunlarına çözümler bulmalarına yardımcı olmak için yaratıcıya doğru yapılan bir çağrıya dayanır.

1.Duanın kişinin stresini ve anksiyetesini azaltmaya yardımcı olduğu görülmüştür.
2.Dua, kişinin kendine güvenini arttırarak daha pozitif bir şekilde düşünmesine neden olabilir.
3.Bazı araştırmalar, dua eden kişilerin psikolojik sağlık durumlarının daha iyi olduğunu göstermektedir.

Bunların yanı sıra, dua yapmanın kişinin kapasitesini geliştirerek, düşüncelerini odaklama ve zihinsel berraklık sağlama yeteneğini geliştirdiği görülmüştür. Dua ayrıca, kişinin hayatındaki korkuları ve endişeleri serbest bırakmasına yardımcıdır.

Sonuç olarak, dua yapmanın sayısız faydası vardır. Bu, insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmanın yanı sıra, stres, anksiyete ve depresyon gibi problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Duanın gücü hala insanların çaresizlik anlarında yararlanabilecekleri bir araçtır.

Başka Dua Ve Mantralarla Kıyaslanması

Bazı insanlar dua ve mantraların hayatımız üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna inanır. Bu inanca dayanarak, kozmik güçlerin etkisini kullanarak hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünürler. Farklı dinlerde ve kültürlerde çeşitli dua ve mantralar bulunmaktadır. Bu yazıda, beni görmeden duramasın duasının diğer dua ve mantralar ile karşılaştırılacak ve incelenecektir.

Diğer dua ve mantraların aksine, beni görmeden duramasın duası, sevilen bir kişiyi hasretle bekleyen insanlar tarafından kullanılan bir duadır. Bu dua, o kişinin baskıcı veya kontrol edici olmadan, yalnızca onu özlemle beklediğimizi hissettiren bir yaklaşımdır. Bu nedenle, diğer mantralar ve dualar ile karşılaştırıldığında, beni görmeden duramasın duası daha naif ve hassas bir yaklaşımdır.

Dua/MantraAnlamıKullanım Amacı
Om Mani Padme HumTanrının lütfu olalımSakinlik, ruhsal aydınlanma
La ilaha illallahTanrı tek ve eşsizdirZikir ve huzur
Beni görmeden duramasınSevilen kişinin özlemini ifade ederSevilen kişinin ziyaret etmesini istemek

Diğer dua ve mantralar genellikle meditasyon, zikir veya ruhsal aydınlanma gibi amaçlarla kullanılırken, beni görmeden duramasın duası özlem ve hasretin ifade edilmesi için kullanılır. Genellikle sevilen bir kişinin ziyaret etmesini istediğimizde kullanılır. Dua, sadece yalnızca kişinin özlemi ve hasretini ifade eder, kontrol veya zorlama amaçlı yapılmaz.

Sonuç olarak, dua ve mantraların farklı kültür ve dinlerde ortak bir inanç olduğu gözlemlenir. Beni görmeden duramasın duası, sevilen kişinin özlemini ifade eden ve yalnızca özlem duygusunu ifade eden bir yaklaşımdır. Diğer dua ve mantralardan farklı olarak, bu dua daha hassas ve naif bir anlam içerir. Bu yazıda, beni görmeden duramasın duasının, diğer dua ve mantralar ile karşılaştırılması yapılmıştır.

Din Farklılıklarında Beni Görmeden Duramasın Duası

Din Farklılıklarında Beni Görmeden Duramasın Duası, insanlar farklı dinlere sahip olabilirler ve bu durumda, biri diğerine göre farklı dualar okuyarak kendilerini koruma altına alırlar. Yine de, duaların birçoğu ortak noktalara sahiptir ve insanların kendi dinlerinin dualarıyla kendilerini korumaları mümkündür.

Beni Görmeden Duramasın Duası bu durumlarda da etkili bir yöntemdir. Bu dua, bir kişinin başka bir kişi tarafından görülmesini ve kabul edilmesini sağlar. Bu dua, herhangi bir dine ait olmayıp, insanların birbirleriyle arasında bulunan farklılıkları ortadan kaldırmayı hedefler.

Dua metni:Allahumme la sahle illa ma celtahu sahle (x3)
Allahümme esrif annil meşakke ve tüsallitni minel cemik bimâ terzukü bihî ıbâdek.

Beni Görmeden Duramasın Duası, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kişinin kendisini daha güçlü ve başarılı hissetmesini sağlayabilir. Bu dua, herhangi bir farklılık konusunda daha fazla anlayış ve barışa ulaşmayı hedefler.

Diğer birçok dua gibi, Beni Görmeden Duramasın Duası da düzenli olarak okunmalıdır. Herhangi bir zamanda okunabilir ve yeni başlangıçlar için barış ve anlayış getirebilir.

Dilek Duaları ile ilgili diğer yazılarımı da inceleyebilirsiniz.

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua, Eşler arasında yaşanan sorunlar ve anlaşmazlıklar mutlaka olacaktır. Ancak aralarındaki uyum ve sevgi sayesinde bu sorunlar aşılabilecektir. Eşlerin birbirleriyle saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde ilişkilerini sürdürmesi oldukça önemlidir. Ancak bazı durumlarda, sorunlar büyüyebilir ya da çözümsüz gibi görünebilir. Böyle durumlarda ise eşlerin arasını düzeltmek için dua etmeleri gerekmektedir.

Eşlerin arasını düzeltmek için dua etmek, Allah’ın yardımını talep etmek ve farklı bir bakış açısı kazanmak için yapılan bir eylemdir. Bu dua, eşlerin arasındaki sorunları çözmeye ve mutlu bir evlilik için çaba sarf etmelerini desteklemeye yardımcı olacaktır.

Bu dua için, öncelikle dikkatli bir şekilde abdest alınmalı ve namaz kılınmalıdır. Daha sonra, Allah’a niyet ederek aşağıdaki dua okunmalıdır: “Rabbimiz, kusurlarımızı ört ve bizi kötülüklerden koru. Eşlerimiz arasında sevgi ve muhabbeti arttır ve kalplerimizi birleştir. Bize merhamet et ve bizi bağışla. Sen her şeye gücü yetensin.”

Birleştirici AdımlarZıtlaşma Yaratan Adımlar
– Birbirlerinin duygularını anlamaya çalışmak– Kaba veya aşağılayıcı konuşmak
– Sorunları açık bir şekilde konuşmak– Karşı tarafın görüşlerini kabul etmemek
– Anlaşmaya varmak için ortak bir çözüm bulmak– Sürekli tekrar eden tartışmalara girme

Bu dua, eşlerin arasındaki sorunların çözümünde oldukça etkilidir. Ancak dua ederken, aynı zamanda olası çözümler üzerinde de düşünmek ve birbirleriyle bağlı kalmaya karar vermeleri gerekmektedir. Eşlerin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kurması ve birbirlerinin duygularını anlaması, aralarındaki uyumu arttıracaktır.

Unutmayın ki, duanın yanı sıra birbirinize karşı saygılı ve sevgi dolu bir tutum sergilemek, eşler arasındaki sorunları çözmek için oldukça önemlidir. Eşlerin birbirlerini anlaması, empati kurması ve birbirlerinin yanında olması, sorunların çözümüne katkıda bulunacaktır.

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası

Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua
Eşlerin Arasını Düzeltmek İçin Dua

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası, çiftlerin arasındaki tartışmaların ve kavgaların son bulması için en güçlü araçlardan biridir. Bu dua, eşler arasındaki ilişkilere yeni bir heyecan kazandırmak, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek için okunabilir.

Birçok çift, zaman zaman tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşar. Fakat bu sorunları aşamayan çiftler, aralarındaki bağın kopmasına sebep olabilirler. Eşler arasındaki bu anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için okunacak dua, ilişkilerinizi yeniden canlandırabilir.

Özellikle iş stresi, çocuk bakımı, para sorunları gibi sebeplerden dolayı çiftler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilir. Küs Eşler Nasıl Barışır Duası, eşlerin birbirlerine daha anlayışlı yaklaşmasını sağlayarak, ilişkilerini daha güçlü hale getirir.

DuaTürkçe OkunuşuManası
“Sübhâne’llâhi ve bihamdihî sübhânellâhil azîymi’l-velâyti hüve’llâhüllesî lâ ilâhe illâ hüve, al-azîmu’l-hakîmu, rabbi’l-arşi’l-azîm.”Subhâne’llâhi ve bi-hamdihî sübhânellâhil azîymi’l-velâyti hüve’llâhüllesî lâ ilâhe illâ hüve, al-azîmu’l-hakîmu, rabbi’l-arşi’l-azîm.Allah Teala’yı tesbih ve hamd ile anarım, O’nun kudret ü azametinin yanında başka hiç kimsenin ilah olmadığını şahitlik ederim. O’nun sonsuz azametini ve her şeyi hakkıyla bilen ve hükmeden bir güç sahibi olduğunu kabul ederim. O, büyük Arş’ın Rabbi ve egemenidir.

Küs Eşler Nasıl Barışır Duası, Allah’a verilen bir sözdür. Bu dua, eşlerin arasında oluşan sorunların çözümü için umut verir. Kalp kırıklığını giderir, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir. Bu dua sayesinde çiftler, ilişkilerine dair birbirleriyle konuşarak, sorunlarını çözebilirler.

Unutmamak gerekir ki, her türlü problemin çözümü için dua etmek önemlidir. Küs Eşler Nasıl Barışır Duası, çiftlerin arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için okunacak dua çeşitlerinden sadece biridir.

Eşlerin birbirlerine destek olması, birbirlerine sevgi ve saygı göstermesi, ilişkileri güçlü hale getirecektir. Küs Eşler Nasıl Barışır Duası, eşlerin birbirlerine daha bağlı olmalarını sağlayacak, mutlu ve huzurlu bir yaşantıları olmasına yardımcı olacaktır.

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua, evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin arasını düzeltmek için Allah’a yalvarmalarını sağlayan bir duadır. Zira evlilik hayatı beraberinde zorlukları da getirebilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çiftler birbirleriyle konuşarak, problemleri çözmeye çalışmalıdır. Ancak bazen tartışmaların son bulması ve birbirlerine tekrar yakınlaşabilmeleri için güçlü bir dua gerekebilir. Bunun için okunacak en etkili dua arasında “Rabbena hab lena min ezvacina ve zurriyatina kur’et aynin veccalna lilmuttekina imama.” şeklinde yer alır.

Bu dua sayesinde Allah çiftlerin arasındaki sorunları ortadan kaldırarak yeniden birlikte olmalarını sağlayacaktır. Sürekli tekrar edilmesi gereken bu duanın bir diğer önemi de sabırlı olmak ve birbirlerine karşı anlayışlı davranmaktır. Ayrıca evlilikte karşılaşılan sorunların çözümü için çiftlerin birbirlerini suçlamaktan kaçınması ve birlikte hareket etmesi de oldukça önemlidir.

Birkaç ÖneriNasıl Uygulayabilirsiniz?
1. Her gün belirli bir saat okumak1. Sabah, öğlen ve akşamdaki namazların ardından okumak
2. Dua öncesi abdest almak2. Dua okunmadan önce ellerin yıkanması ve abdest alınması
3. Derin bir nefes alarak dua etmek3. Derin bir nefes alınarak dua okunması ve ardından iyice dinlenilmesi

Kavgalı Eşler İçin Okunacak Dua, Allah’ın rahmetiyle çiftlerin arasında olan sorunları çözebilir. Ancak çiftlerin birbirlerini anlaması ve birlikte hareket etmeleri de oldukça önemlidir. Problemlerin tekrar yaşanmaması için çiftlerin işbirliği içinde hareket etmeleri gereklidir. Duanın yanı sıra evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin bir terapiste başvurarak profesyonel destek almaları da faydalı olabilir.

Sevgilinle Yaşadığın Sorunlar İçin Dua

Bir ilişki içerisinde her zaman mutluluk dolu anlar yaşanmaz. Her çiftin arasında zaman zaman sorunlar oluşabilir ve tartışmalar yaşanır. Ancak bu durumun çözümünü bulmak ve yakınlaşmak için dua etmek en doğru yollardan biridir.

Sevgilinle yaşadığın sorunlar için Allah’a yönelerek ondan yardım isteyebilirsin. Öncelikle bir abdest alarak temiz bir kalple aşağıdaki duayı yapabilirsin:

Sevgilinle Yaşadığın Sorunlar İçin Dua
“Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zelcelali velikram, Ya Allah”

En az 7 defa bu duayı okuyabilirsin. Ardından Allah’tan sevgilinle arandaki sorunların çözülmesi ve yeniden mutlu bir ilişki yaşamanız için yardım isteyebilirsin. Güçlü bir inançla yapılan dua her zaman olumlu sonuçlar verir.

Unutma, bir ilişki içerisinde yaşanan sorunların çözümü için iki tarafın da çaba göstermesi gerekir. Duanın yanı sıra yapacağın samimi konuşmalar ve fedakarlık çabaları da sorunların çözülmesinde etkili olabilir.

İlişkilerdeki Anlaşmazlıklara Karşı Güçlü Dua

Hayatı paylaşacağınız biriyle ilişki kurduğunuzda, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşamanız kaçınılmazdır. Ancak, bu anlaşmazlıkların taraflar arasında büyük bir kavga ve tartışmaya dönüşmesine izin vermemek önemlidir. Birbirinizi anlamak ve anlaşmak için dua etmek, ilişkinizi destekleyici bir etki yaratabilir. Bu nedenle, ilişkilerdeki anlaşmazlıklara karşı güçlü bir dua paylaşmak istiyoruz.

Anlaşmazlık yaşadığınızda, acele etmeden önce derin bir nefes almak çok önemlidir. Çünkü şimdi olduğunuzdan farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bu nedenle, “Ya Rabbi bize akıl ve sağduyu ver. Tartışmamızı anlayış ve saygı ile sona erdirelim.” gibi bir dua etmek, sizi ve sevdiklerinizi sakinleştirecek ve birbirinizi anlamaya teşvik edecektir.

DuaTürkçe çevirisi
“Ve in ta’ifetani minal mu’minite kadatalu fa aslihu bainahu ma baynaküm faslihu beynehüm bi’l-adli ve aqsitu inne’l-laha yuhibbul-muqsitîn.”“Ey iman edenler, eğer iki grup arasında düşmanlık çıkarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine saldırırsa, Allah’ın emri ile adil davranın ve adaleti sağlayın. Çünkü Allah adaletli olanları sever.”

Bir diğer dua seçeneği ise “Rabbim, sevgi ve anlayışımızı arttır. Anlaşmazlıklarda hepimizi doğru olanı yapmaya, nefsimize hakim olmaya yönlendir. Bize öfke yerine sabır, kırılganlık yerine dayanıklılık ver. Sana inanıyor ve güveniyoruz.”

 • Akıl ve sağduyu ile hareket etmek
 • Adaleti sağlamak
 • Sevgi ve anlayışı arttırmak
 • Öfke yerine sabır, kırılganlık yerine dayanıklılık göstermek

Birbirinizi anlamayı, anlaşmak için dua etmeyi ve en önemlisi sevgi dolu olmayı unutmayın. İlişkilerdeki anlaşmazlıkların her zaman çözülebileceğine inanın. Siz de bu duayı deneyebilir ve ilişkinizi güçlendirebilirsiniz.

Eşinle Yakınlaşmak İçin Dua

Eşler arasında zaman zaman mesafeler meydana gelebilir. Bu mesafeleri aşmak ve eşinle daha da yakınlaşmak için dua etmek bir seçenek olabilir. Eşinle yakınlaşmak için etkili bir dua örneği şu şekildedir:

ArapçaTürkçe
اللهم افتح بيني وبين زوجي بابًا للمودة والرحمة والسكينة والمحبة والتوفيق.Ya Rabbi, eşimle aramda sevgi, merhamet, huzur, aşk ve uyum için bir kapı aç.

Bu duayı düzenli bir şekilde okumak, eşinle aranda var olan mesafeyi kırmak ve daha da yakınlaşmak için bir adım olabilir.

Kocanın Seni Daha Çok Sevmesi İçin Dua

Sevgi, mutlu bir ilişkinin temelidir. Ancak, her zaman ilişkilerimizde istediğimiz sevgi ve ilgiyi alamayabiliriz. Bu durumda, kocanın seni daha çok sevmesi için dua edebilirsin. Allah’a yakararak onun kalbinin senin için açılmasını isteyebilirsin.

Elbette, istediğimiz şeyleri elde etmek her zaman kolay olmaz. Ancak, İslam dininde dua etmek öncelikle Allah’a güvenmek anlamına gelir. Eğer yüce yaratıcımıza samimiyetle dua edersen, kalbine ulaşacak ve dileklerinin gerçekleşmesi için yardımcı olacaktır.

Tabii ki, her ne kadar dua etmek umut verici olsa da, hayatımızın daha olumlu bir yön alması için daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Kocanızı anlamaya, onun ihtiyaçlarına ve isteklerine daha fazla önem göstermeye çalışın. İyi bir iletişim kurun ve paylaşımda bulunun. Sevgi dolu bir evlilik için sadece dua etmek yetmez.

NamazlarOkunuşuMeali
İstiğfar namazı (2 rekât)Astaghfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh.Büyük günahlarından dolayı Allah’tan bağışlanma dilemek, O’nun varlığına ve sonsuzluğuna inanmak ve O’na tevbe etmek.
Güven-ilahi namazı (2 rekât)Allahummâ inî es’elüke bismikel a’zam ve zikrike ve husnâ ibâdek, en tarhamenî fe rhamnî.Yüce Allah’ın adıyla, O’nun güçlü zikri ile, O’nun güzel bir kul olmanın güzelliğiyle sana yalvarıyorum. Merhamet et bana.
Rızık için dua namazı (2 rekât)Wallahü yağsüti fümen yeşâu ve yakdiru innallahe bi külli şey’in alîm.Allah, dilediği kişiye bol rızık verir ve dilerse kısıtlar. Çünkü Allah her şeyi bilir.

Unutma ki, her zaman yapılan dualar kabul edilmeyebilir. Ancak, her dua seni Allah’a daha çok yakınlaştırır ve seni olgunlaştırır. Sevgi dolu bir evlilik için yalnızca dua etmek yetmez, fakat Allah’ın yardımı ve desteğiyle sevgi ve saygı üzerine kurulu bir evlilik mümkündür.

Eşler Arasındaki Tartışmaları Dindirmek İçin Dua

Eşler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanabilir ve bu durumda ilişkiyi dengede tutabilmek için bazı adımlar atmak gerekebilir. Ancak bu adımların yanı sıra fiziksel olarak bir şeyler yapmanın yanı sıra manevi olarak da eşlerin bu durumu aşabilmeleri için dualar okunabilir. Eşler arasındaki tartışmaları dindirmek için okunacak dua da bu tür dualar arasında yer alır.

Bu dua, birçok kişinin denediği ve başarılı sonuçlar aldığı bir dualardan biridir. Eşler arasındaki tartışmaların sebebi ne olursa olsun, bu dua okunduktan sonra negatif enerjiyi uzaklaştıran bir etkiye sahip olur ve eşler arasındaki ilişkiyi dengeleyebilir.

İşte eşler arasındaki tartışmaları dindirmek için okunacak dua:

DuaAnlamı
Rabbi İnni Lezalemen Nefsî Fegfir Lî“Ya Rabbi, ben nefsimi zulmettim, (kendime veya eşime haksızlık ettim) beni affet” anlamına gelir.

Bu dua, eşler arasındaki tartışmaları sonlandırmak için okunabilecek en etkili dualardan biridir. Ancak kesin sonuçlar alabilmek için, bu duayı düzenli olarak okumakta fayda vardır. Dua, herhangi bir günün herhangi bir saatinde okunabilir ve eşler arasında oluşan anlaşmazlıkların çözümü için yardımcı olabilir.

Ayrıca, bu dua okunurken eşlerin birbirlerine karşı olumlu ve anlayışlı bir tutum sergilemeleri de önemlidir. Dua ve olumlu tutum bir arada kullanıldığında, eşler arasındaki tartışmaları sonlandırmak daha kolay hale gelebilir.

Bu dua, ayrıca evlilikteki sorunların çözümüne yardımcı olabilecek diğer dualarla birlikte de okunabilir. Ancak, buradaki önemli nokta, başarı için düzenli olarak okunması gerektiğidir. Sabırla ve inanarak düzenli olarak okumak, başarılı sonuçlar alabilmeyi mümkün kılar.

Sevdiğin Kişinin Görüşünü Değiştirmek İçin Dua

Sevdiğin Kişinin Görüşünü Değiştirmek İçin Dua, Hayattaki herhangi birine bağlanmak, beraber olduğunuz kişinin senin düşüncelerine, fikirlerine, etiketlerine veya hayata bakış açısına sahip olduğu anlamına gelmez. Bazen sevdiğin kişi sana karşı istediğin şekilde davranmaz ve bu durum aslında seni üzebilir. Ama endişelenme, kendine güveninin her zaman yüksek olmasını sağlayacak ve seninle uyum içinde yaşamanın yollarını bulacaksın. Ancak, sevdiğin kişinin görüşlerini değiştirmek için doğru dua, belki de aradığın tek şeydir.

Yüce Allah, her şeyi yaratandan ve hükmedenden başka kimdir ki? O, senin gönlünde barış ve huzur yaratabilecek tek kişidir. Eğer sevdiğin kişinin seninle aynı şekilde düşünmesini istiyorsan, başarılı olabileceğini unutma. .

Bismillah’ın detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse: Allah’ın adıyla başlamak anlamına gelir. Bu söz, tüm Müslümanların hayatlarında en sık kullanılan sözdür. Bismillah’ın kökeni, İslam dinindeki herhangi bir işi başlatmadan önce Allah’ın izniyle hareket etmek anlamına gelen bir inanca dayanır.

Dualar hakkında unutmaman gereken en önemli şey, kalbinle konuştuğun kişi Allah’tır ve O, sana her zaman kulak verir. Sevdiğin kişinin görüşlerini değiştirmek için dua etmeden önce, Allah’a kendinizi izah edin ve ne istediğinizi açıklayın. Duanızı Allah’a yöneltin ve O, dileğinizi kabul edecektir. Unutmayın, her zaman iman ve sabırle hareket edin.

İlişkilerdeki Sorunların Üstesinden Gelmen İçin Dua

İlişkilerdeki Sorunların Üstesinden Gelmen İçin Dua, İlişkilerde yaşanan sorunlar, çiftleri birbirinden uzaklaştırabilir ve ilişkileri bitirme noktasına götürebilir. Ancak, birçok çift, sorunların üstesinden gelmek için dua etmeyi tercih eder. Dua, büyük güçlerin sizi duymasına ve size yardım etmesine olanak sağlar.

İlişkinizde yaşanan sorunların üstesinden gelmek için dua etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Allah, ilişkilerdeki sorunları çözmek için her zaman yanımızdadır. Yeter ki ona samimiyetle dua edelim..

İlişkilerde yaşanan sorunlar için dua:
Rabbi, kalbimdeki sıkıntıyı gider. Kalemi elimde tutan Allah, beni doğru ve güzel sözlerle donat. Kötülüklerden arındır, geçmişteki hatalarımın izlerini temizle ve bana doğru yolu göster. Kötü düşüncelerden, huysuzluktan ve hilekarlıktan sakınmam için bana güçlük verme.

Bu dua, sadece ilişkilerdeki sorunları çözmek için değil, birçok sorunu çözmek için kullanılabilir. Ancak, dua ederken samimi olmak ve başka bir kişiye veya ilişkiye özel olmasını sağlamak önemlidir.

Bu gibi konular hakkında daha fazla bilgiye Dilek Duaları kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Gerçekten Çok Etkili Hacet Duası

Selamün Aleyküm siz değerli arkadaşlar ve şu an bu konuya bir çeşit manevi sebepler dolayısıyla bakmakta olan siz değerli misafirler…
Hepimizin mutlaka çok istediğimiz dileklerimiz,hacetlerimiz vardır.
Fakat nasıl olucak,ne zaman olucak,niye olmadı vs.. soruları bazen kafamızda kurgulayamayabiliriz.
Veya şeytan aklımıza vesveseler vererek kurgulamamızda engel olabilir.

 

Ben bu konumda Allahın izni ile sizlere bir hacetin nasıl olacağı hususunda yardımcı olmaya çalışacağım.
Çok verimli bir konu olacağından en ufak bir şüphem dahi yoktur.
Burada yazacağım şeyler tarafımca defalarca denenmiştir ve inanın hepsi kabul olmuştur.

Gelelim Neticeye;
Kesinlikle ilk olarak hacetimizin ne olduğuna karar vermeliyiz, aslında neyi istediğimizi etraflıca düşünmeliyiz.
Sonra kendimize bir miktar süre tanımalıyız arkadaşlar..
Bu süre benim için ortalama bir haftadan ibarettir.
Peki neden kendimize süre tanıyoruz?
Unutmayın Cenabı Hakk Dualarında ısrarcı ve sabırlı olanları sever ve onların dualarını verir…
Şu an çoğunuzun yüzünü buruşturduğundan eminim çünkü insan nefsi bir şeyi anında olsun ister, bu gayet normaldir.
İşte o yüzden nefse ağır gelen şeyler her zaman bize artı kazandırır.
Dönelim konumuza…
Arkadaşlar unutmayın bir hacette en önemli şey İNANÇTIR.(Buraya Dikkat)
Bütün bu yazacağım şeyleri inanmadan yaparsanız asla ama asla kabul olmaz bunu iyi bilin ve beyninizin bir köşesine yerleştirin(En doğrusunu Allah bilir, kendi tecrubelerime dayanarak söyledim…)
Dileğimize karar verdik, kendimize süre tanıdık şimdi ise yapmamız gereken şey güzelce bir boy abdesti almaktır.
Boy abdesti aldıktan sonra 2 Rekat Allah rızası için namaz kılıp hemen ardından sakin bir yere geçip kıbleye dönerek 70 kere “Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim,Ya Kaviyyü,Ya Kadir” isimlerini söyleyeceğiz…
Hemen yerimizden kalkmadan müthiş inançlı bir şekilde eüzü besmele çekip “Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin,Ya Erhamerrahimin” söyledikten sonra
“Allahım sana sığınıyorum,Senden Habibin aşkına şu hacetimi vermeni istiyorum,bundan sonra yapacağım nafile ibadetler,hacet duaları bu dileğim içindir” dedikten sonra hacetimizi söyleyeceğiz ve böylelikle her defasında yeniden dilek dilememiz gerekmeyecek…
Hemen sonra mutlaka Kenzül Arş Duasını okumalıyız.
Her gün yapmamız gereken nafile namazı

Bu namazı bir hafta boyunca her gün hıç yılmadan yapacağız arkadaşlar en sonunda ise hacet bölümüne başta dilediğim hacetimdir diyeceğiz.
Cenabı Hakk zaten bilir biz kendi nefsimizi bastırmak için söyleyeceğiz.
İlk günü böylelikle geçirebiliriz.
Sonraki gün abdestimizi alıp sakin bir köşede 70 kere “Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim,Ya Kaviyyü,Ya Kadir” isimlerini söyleyeceğiz…
Dediğim gibi en baştaki hacetiniz için bütün bunların hepsi, yeniden söylemenin pek bir anlamı olmaz
Hemen ardından Kenzül Arş duasını okuyup yine 12 rekatlık nafile namazımızı kılacağız.
Bu günüde böyle geçirebilirsiniz fakat Kenzül Arş duasını daha fazla okuyabilirsiniz çünkü bu dua başlı başına bir mucizedir.(Her defasında denenmiştir.)
İşte gelelim sonraki güne…
Asıl zorluk işte şimdi başlıyor…
3.günden itibaren bütün günlerimiz biraz yorucu geçecek ama Allahın izni ile meyvelerini alacağız.
Arkadaşlar 3.gün abdestimizi alıp sakin bir köşede 70 kere “Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim,Ya Kaviyyü,Ya Kadir” isimlerini söyleyeceğiz..
Hemen ardından Kenzül Arş duasını okuyup yine 12 rekatlık nafile namazımızı kılacağız.
Fakat böyle bitse iyi işin içine şimdi 51 yasin giricek Kesinlikle tarafımca denenmiştir ve kesin sonuç alınmıştır.
5 gün içerisinde ne yapıp edip 51 yasini tamamlayacağız.(51 yasin alıntıdır fakat denendiği için koydum.)
4.güne geldik arkadaşlar bu gün yine yukarıdakileri eksiksiz ve inançlı bir şekilde
yerine getireceğiz.Ben pazartesiden başladığımızı hesap ettiğim için bu gün en mübarek gece olan cuma gecesine denk gelmektedir.Bu gece yarısı kalkıp teheccüd namazı kılacağız..Uyanmak nefse çok ağır geldiği için kılacağımız bu namazın faziletinin haddi hesabı olmaz.Çok tesirlidir.Her defasında sonuç alınmıştır.Unutmayın mesele gece yarısına kadar uyanık kalmak değil,onu herkes yapabilir.Önemli olan gece yarısı nefse en ağır gelen olaylardan olan uykuyu terkedip. namaza varabilmek…

 

5.gün de yine aynı disiplin ile yukarıdakileri eksiksiz yerine getireceğiz..
Bugün cuma günü olduğu için en mübarek gündür, kesinlikle Kenzül Arş duasının sayısını artırmalıyız.Disiplinden dönmeyerek yolumuza pür dikkat devam ediyoruz.

6.gün disiplinden ödün vermeyerek son derece yüksek bir inanç ile yolumuza dolu dizgin devam etmeliyiz.Her zamanki gibi yukarıdakileri eksiksiz yerine getireceğiz.
7.Gün geldi çattı en sonunda arkadaşlar..
Bugünde aynı inanç ile yukarıdakileri tamamlayıp sadece fazladan gece yatağa abdestli bir şekilde gireceğiz ve 5 tane Kenzül Arş duası ile 33 tane “la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” duasını okuyacağız.Bu rüyamızda peygamber efendimizi görmemizi sağlar.Sakın ola ne önemi var demeyin, önemini o gece anlayacaksınız…
Bu yapacaklarınız denenmiştir ve kesin sonuç alınmıştır arkadaşlar..
Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Zira sizde istiyorsanız tabiyki

Evet arkadaşlar yazımı buraya kadar okuduğunuza göre hacetinizi gerçekten istiyorsunuz demektir.
Ben zahmet edip bunları buraya yazdım, sizde zahmet edip hacetinize olan inancınızı sağlama alın. Herkese göre değişir bu mevzu fakat kendi yaptığım şekli size tavsiye ederim..
Çok sevdiğiniz, tüylerinizi diken diken eden bir müziği gözleriniz kapalı dinleyip hacetinizi düşünün arkadaşlar.İnsana inanılmaz bir enerji ve inanılmaz bir inanç depolar. Vücudunuzda depoladığınız manevi enerji ve inanç da sizin hacetinizi gerçekleştirebilmeniz için kesinlikle ilk şarttır.
Her zaman üstüne basıyorum arkadaşlar belki sıkıldınız fakat bunu söylemek durumundayım..
Unutmayın bir işe inanmak o işi yapmanın %99.9 unu kapsar.
Sonrası sadece bir araçtır.Mesela; Birisi cennete gitmeyi isterse, inanırsa ibadet yapar ve bu onu Allahın izni ile cennete sokar. Fakat şahıs başta cennete gitmeyi istemeseydi bütün bunlar olmazdı.

Hayatta her iş böyledir..İlk önce yapmayı istemek gerekir, isteyene her şey basittir zaten…

Allah hepimizden razı olsun, hepimizin dileklerini en kısa zamanda versin İNŞAALLAH…

Büyük Hacet Duasi

“Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye, felâ ubâliy, gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”

“Allahım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakîr hâle düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn, zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terketmeyecek, hattâ himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin.

Allah’ım, bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki, koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allah’ım, gazabına maruz kalmaktan, yahud rızasızlığından, senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan, dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allah’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir.”

Efendimiz Rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem, görev alışının ilk zamanlarında, gerçeği tebliğ etmek üzere Taif şehrine gitmişti.

Taif halkına elinden geldiğince gerçekleri göstermek için gayret sarfetti. Ama onlardan aldığı cevap sadece hakaret oldu. Hattâ bu kadarla da kalmayıp çoluk çocuk onu şehirden kovup, taş yağmuruna tuttular. Atılan taşlardan mübarek ayakları kan – ter içinde kalmıştı.

Nihayet akrabalarından birinin bağına ulaşarak, bu son derece insafsız saldırıdan kurtulabildiler. Ama çok da gücüne gitmişti bu davranışları.

O hiç bir karşılık beklemeden, sadece gerçeği tebliğ etmek üzere onların ayaklarına gidiyor, aldığı cevap ise hakaret ve taşlanmak oluyordu! Gayrı ihtiyari gözünden yaşlar dökülerek yukarıda verdiğimiz DUA’yı yaptı.

İşte o zaman, Allah’ın emri ile dağlara vazifeli melek huzuru Resûle gelerek, vazifeli olduğunu ve şayed isterse, iki dağı birleştirerek Taif halkını helâk edebileceğini söyledi.

Oysa Hazreti Resûl intikam peşinde bir kişilik sahibi değildi!

-Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.’ diye duada bulundu. Ve Mekke’ye döndü.Cenâb-ı Hak, O’nun bu duasını kabul etmişti. Bir süre sonra, Taif’te iman nurları yayıldı ve Taif müslüman oldu!

Büyük belâya, haksızlığa, derde, azaba düşenlerin okumasını hararetle tavsiye edeceğimiz bir duadır bu. Gece kılınan namazdan sonra, mümkünse secdede; veya beş vakit namazın farzlarının arkasından devam edilirse bu duaya, kısa zamanda selâmete erilir inşâalla

Denenmiş Etkili Aşk Muhabbet Duası

Cennetül esma, şartlarına riayet edilerek okunduktan sonra mutlaka en azından bir defa da kasem okunduğu takdirde niyetlere ve gayelere mutlaka daha çabuk ulaşılacaktır. Çünkü cennetül esmanın hadimleri bu azimete hürmet göstermekte ve hizmet etmektedirler. Aşk ve muhabbet için denenmiş ve sonuç alınmış bir tertiptir. Okuma sayısı … keredir.
Kasem budur:
Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti* Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm* İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam* Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn* Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî* Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm* Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr*

Denenmiş dilek duası

Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

Dua nedir ve nasıl okunur açıklayalım

Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Allah esması zikredilir zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun

Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî
min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men
kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ
kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.

Duaların kabul olması için

Dualarımızın kabulü ve dileklerimizin gerçekleşmesi için manasını düşünerek okuyacağımız duamız şu şekilde:

“Estağfirullah min külli ma kerihallah,
Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh”

Manası söyledir: ”Razı olmadığın seylerden
yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru.Kendisinden baska ilah bulunmayan
hay, kayyum ve azim olan Allah’a
istiğfar eder ve günahlarıma pisman olup Ona sığınırım.”

Okunma sayısı : 1 Kişi en az 100 defa okumalıdır duadan önce

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Besmelenin faziletleri ile devam ediyorum değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
izniyle çocuğu yaşar

Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

Düşmanının Dilini Bağla

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

اللهم انى اسألك بسمك يا عاصم يا قائم يا دائم
يا راحم يا حاكم يا عالم يا قاسم 
يا قابض يا باسط سبحانك يا اله الا انت الغوث الغوث خلّصنا من النار 

Bismillâhi’r Rahmâni’r Râhîm

Allahümme inni es’elüke bismike ya Asım, ya Kâim,
ya Dâîm, ya Râhîm, ya Hâkîm, ya Alîm, ya Kâsım, 
ya Kabıd, ya Bâsit. Subhâneke yâ ilâhe illâ ente
el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nâr.

Besmelenin Faziletleri

Yine bir hadisi şerifte: Besmele-i şerif ile başlanmayan her
meşru iş kesik (Bereketsiz) tir. diye buyurmuşlardır.
Besmele-i şerifin fazileti hakkında Allâme Zuruk rahmetullahi
aleyh hazretleri ”Mukaddime” isimli eserinde şöyle der:
Hazreti Adem Aleyhisselam yaratılmadan 500 sene evvel
alnında Bismillâhirrahmânirrahîm yazılmıştı. Adem a.s. e ilk olarak
Besmele-i şerif nazil olunca, ”Besmele-i okumaya devam ettikleri
sürece zürriyetim azabtan emin olurlar” dedi. Hazreti Adem
Besmele-i şerifi çok okuduğu için Allah c.c onun tevbesini kabul
edip günahlarını affetti. Hazreti Adem a.s. den sonra Besmele
kaldırıldı ve Hazreti Nuh a.s. a indirildi.
Hazreti Nuh Aleyhisselam gemide Besmele-i çok okuyup,
Cudi’ye yerleşti. Nuh a.s. tan sonra Besmele kaldırıldı ve İbrahim
Aleyhisselam’a indirildi.
Memrud onu ateşe atmak üzere mancınığa koyunca, İbrahim
Aleyhisselam Besmele’yi okudu; Allah Teala ateşi ona soğuk ve
selamet kıldı. Sonra tekrar kaldırıldı ve Musa a.s. ya indirildi.
Musa a.s. Hazreti Musa Fravunu ve sihirbazları Besmele ile
kahretti. Asası üzerinde İbranice Besmele şerif yazılı idi. Musa a.s
Besmele ile denizi yarıp, Fravun ve ordusunu kahretti. Sonra
Besmele tekrar kaldırıldı ve Süleyman a.s. indirildi.
Süleyman Aleyhisselam’a Besmele-i şerif indirilince, melekler
ona: ”Ey Süleyman! Bugün mülkün tamamlandı” dediler. Hazreti
Süleyman’a Besmeleyi inzal buyurunca Allah Teala ”Ümmetine
duyur ki, kim Allah’ın emanını duymak isterse Süleyman’ın yanına
gelsinler” diye nida etti. Hepsi geldikleri zaman Hazreti Süleyman,
Hazreti İbrahim’in minberine çıkarak eman (Emniyet) Ayetini
okudu. Bismillâhirrahmânirrahîm. Bunu duyan herkes ferahladı.
”Biz şehadet ederiz ki, sen Allah’ın Rasulüsün” dediler.
Süleyman a.s. Besmele-i şerif ile Cinleri, İnsanları ve Kuşları
kendine itaat ettirdi. Üzerine okumuş olduğu herşey ona itaat
ederdi. Süleyman a.s. Besmele ile diğer milletlere galip geldi. Allah
Teala hazretleri Süleyman a.s. ın mülkünü Besmele-i şerif ile
ayakta tutmuştur. Süleyman a.s. mührü üzerinde Besmele-i şerif
yazılı idi. Besmele hazreti Süleyman a.s. dan kaldırılıp, Hazreti İsa
a.s. ya indirildi.
Hazreti İsa a.s. ve havariler Besmele ile ferahladılar. Allah
Teala: ”Ya İsa biliyormusun? Sana hangi Ayet indirildi. Bismillâhir
rahmânirrahîm emân (emniyet) Ayetidir. Her halinde onu çok oku.
Okumanın ve namazının başı Besmele olsun. Kim onu namazdan
ve okumadan evvel söylemeye devam ederse, kabirde Münker ve
Nekir onu korkutmaz, ölümü kolay olur, kabir onu sıkmaz.
Rahmetime kavuşur ve kabri nurlanır. Kabirden onu vücudu ve
yüzü beyaz olarak haşrederim. Mizanı ağır gelir. Sırat üzerinde
onun nurunu tamamlarım. Böylece Cennete girer. Saadete ve
mağfirete kavuştun diye kendisine nida olunur” Hazreti İsa
Aleyhisselam: ”Bu yalnız banamı mahsustur,Ya Rabbi?” diye
sordu. Allah Teala: ”Sana ve sana tabi olanlara, senden sonra
Ahmed (a.s.) e ve ümmetine mahsustur” diye buyurdu.
Hazreti İsa Aleyhisselam’ın lisanı üzerinde Besmele yazılı idi.
Sabi olduğu halde beşikte Besmele’nin kerametiyle konuştu.
Mevla’ya hitap ederek Besmele’nin kerametiyle ölüleri diriltti.
Dilsizlerin dilini Besmele ile çözdü. Bars ve sair illetlere Besmele
nin kerameti ile deva kıldı. Daha sonra Hazreti İsa a.s. dan
kaldırılıp, Peygamberimiz Hazreti Muhammed s.a.v. indirildi.
Hazreti Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) Besmele-i
çok zikrettiği için, Peygamber efendimiz yüce bir fütuh oldu.
Allah c.c. yemin ederek dediki: Bir mü’min Besmele-i şerifi her
hangi bir şey üzerine okursa o bereketlenir. Ümmeti Muhammed
den bir kimse herhangi bir dilek için okursa, dilemiş olduğu
şey her ne ise yerine gelir.

Dilekler için okunacak dualar

Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
mübarak Salavati şerifi:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun

Etkili Hacet Duası

Etkili bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerim duayı en az 7 gün okuyun namaz kılıyorsanız farz namazların ardından okumanız daha eftaldir

Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ
ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve
ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi
rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü
ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve
ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ
en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel
hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil
keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ
Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal
ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ
beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

İstihare Duası

İstihare için kıbleye karşı oturun ve

3 defa salavat
10 defa fatiha
11 ihlas
ve yine 10 adet salavat okuyun

sonra kıbleye karşı sağ elinizi sağ yanak altına koyup uyuyun hacetiniz hayırlımı değilmi görürsünüz inşallah

Kadir suresi ile hacet

İlk gün 500 tane kadir suresi okunuyor.böylece surenin hatmi de yapılmış oluyor.

ardından hemen okuma bitiminde

‘SEMAİL-KEFAYİL-KETEFAYİL-TAHYİL-FEHÜM-CECAİL-AZRAİL” 
isimleri

7 şer defa okunur,Allahtan niyetle dilek istenir.Sonrasında dilek gerçekleşene kadar her gün

21 KADİR suresi artı 7 şer defa yine bu görevlilerin isimleri okunur.Bunlar melek isimleridir.kuvvetli bir uygulamadır.Büyü falan değildir.

Dilekler Ve Hacet İçin Duası

Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle yerine gelir

okunacak esma
Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.)

Hacet İçi Dua

her bir kimin haceti olsa persembe günü günes dogmadan
önce hic bir kimse ile konusmadan kirmizi kagit üzerine

YA VEDUD YA ALLAH YA KAHIR YA AHAD YA VAHID YAZ.

sonra kagidi denize birakirsin bir haftaya kadar niyetin olur hakkin izniyle

Her Hacetiniz İçin Nur Suresi

Nur suresi 35. ayet gunde 66 defa ve Lafza-i Celal(66) defa birlikte okunursa biiznillahi teala her hacetiniz icin hayir olur…,

Her namazdan sonra olursa “Kibrit-i Ahmer”olur, dunya ve uhrevi isleriniz gunden gune biiznillahi teala düzelir,hayırlı olur….

Allahu nurus semavati vel ard, meselu nurihi ke mişkatin fiha misbah, elmisbahu fi zucaceh, ezzucacetu ke enneha kevkebun durriyyuy yukadu min şeceratim mubaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadu zeytuha yudi’u ve lev lem temseshu nar, nurun ala nur, yehdillahu li nurihi mey yeşa’ ve yadribullahul emsale lin nas vallahu bi kulli şey’in alîm
Meali
35. Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir

Duaların kabulü

Bir kimse duasının kabul olmasını istiyorsa, bu duadan önce, 33’er salavat ve istiğfar okusun.

Sonra hadid suresinin ilk 6 ayetini okusun.

Ondan sonra Haşr suresinin son 4 ayetini okusun.

Ardından;

“Yâ men hüve hâkezâ es’elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef’ale bi”

okuyup, elde etmek istediği hacet ne ise onu söylesin ve okuyacağı duaya başlasın.

Duasını okuyup bitirdikten sonra da bir ism-i azam duası okusun. Bu şekilde dua okuyan kimsenin okuduğu dua kesinlikle kabul olur.

Hacetin Hızlı Olması İçin Dua

Hacetinin Çabuk Kabul Olmasını İstersen :

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Efendimiz

“Bir hacet dilediğin zaman çabuk olmasını arzu ettiğinde şöyle söyle” buyurmuşlardır.

La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül aliyyül azim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehül halimül kerim. Bismillahillezi lailahe illa hüvel aliyyül halim. Sübhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ke ennehüm yevme yeravne ma yuaduune lem yelbesuune illa saten min neharin, belagün fehel yühlekü illal-kavmül-fasikuun. Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ğanimete min külli birin vel-fevze bil cenneti ven-necate minen-naar. Allahümme la deda’li zenben illa ğaferteh, vela hemen illa ferecteh, velaa deynen illa kadayteh, veha haceten min havaicid-dünya vel-ahireti illa kadayteha birahmetike ya Erhamerrahimin.

( Tek olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O’nun hiçbir ortağı da yoktur. O çok yücedir, çok büyüktür. Tek olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O kullarına karşı çok yumuşar ve çok cömerttir.

Daima diri ve kullarına yumuşar davranan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’ın adıyla, yüce Arş’ın sahibi olan Allah’ı tesbih ederim. Hamd Alemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.

Sanki onlar kendilerine vaad edilen sonu görecekleri gün, bir günün bir saatinden fazla durmamış gibi olacaklardır. Bu yeterli bir tebliğdir. Helak olacak başkası değil, ancak o fasıklar guruhudur.

Ey Allah’ım Senden Rahmetine sebep olacak şeyleri, mağfiretine sebep olacak iradeni, her türlü günahtan kurtuluşu, her türlü iyliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennem ateşinden kurtulmayı diliyorum.

Ey Allah’ım! Bana bağışlamayacağın bir günah, ferahlık vermeyeceğin bir sıkıntı, ödettirmeyeceğin bir borç, yerine getiremeyeceğim dünya ve ahret ihtiyaçlarından herhangi bir ihtiyaç bırakma, Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bunları rahmetinle ihsan et Ya Rabb!

Dileklerin Kabul Olması İçin Dua

Perşembe gecesi gece yarısından sonra 100 kere okunup Allah’a hamd ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Salavat getirilip dua kalpten okunur.İşallah Allah’ın izni ile kısa sürede dileğiniz kabul görür.

Okunacak Salavat

” Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya Resullallah huz bi yedi gallet hileti edrikni”

Çok Etkili Dilek Duası

‘Yef’alullahü ma yeşau bi kudretihi ve yehkumu ma yüridu bi izzetihi’
Anlamı; Allah kudretiyle dilediğini yapar ve izzetiyle dilediğine hükmeder.
Not: 10 gün boyunca (100) kere okunmasıda güzel olur bu mübarek duanın yüzü suyu hürmetine her meşru isteğiniz üzere niyet edip okuyabilirsiniz.

Dilekler İçin 41 Yasin

Dilekler İçin 41 Yasin
Herhangi bir dileğinin olması için: Yatsı namazından sonra tenha ve sessiz bir yerde abdestli olarak ve hiç dünya kelamı söylemeden 41 kere Yasin-i şerif okuyan ve her defanın sonunda:
“Ya men yekulü liş şey’i kün feyekun.Allahümme bicahi seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve nuri uyunina ve hamina Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.Vakdı haceti vef’al muradi ve matlubi birahmetike ya Erhamerrahimin”

der ve gücü yeterse bunu iki defa daha tekrarlarsa isteği ve dileği çok kısa zamanda istediği şekilde Allahın izni ile olur.

Duaların Kabulü İçin

el-Hakku
ismi şerifini kare şeklindeki bir kağıdın dört köşesine arapça olarak yazılır ve seher vakti avucun içine alınarak, ellerin içi semaya kaldırılıp duâ edilirse Cenâb-ı Hakk duasını kabul edip bütün işlerinde ona yardım eder

Kenzül Arş Duası

Burada yazdığımız kenzül arş duası duanın tam halidir sevgili lahutiye.com üyeleri bazı yerlerde gördüğünüz duanın kısa halidir

Hangisini okumalıyım derseniz tabiki uzun olanı yani buradakini okumanız tavsiye olunur.Ama kısasınıda okusanız duanın sevabına ve faziletlerine nail olursunuz.

Peki nadir faziletleri? Şöyledir sevgili lahutiye.com üyeleri

-İki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okuyan dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur

-Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra da bu duayı okuyan her türlü hastalıktan,her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir

-Yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder

-Ömründe bir kere bu duayı okuyanın,Allahü Teala onu,Kıyamet Günü’nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder.Hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar

-Aç olan okursa giyindirir,hasta okursa şifa verir,hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur,dünya yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir

-Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam’ı rüyasında görür

-Bu duayı okuyan için cin,melek istiğfar ederler.Ömrü bereketli olur.

Ve daha sayılamayacak birçok fazileti var şimdide duanın okunuşuna geçelim.

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü lillahi rabbil alemine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym*Elif lam mim zalikel kitabü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bir hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbekümüllezi ğalekaküm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühellezine amenü evfü bil ukudi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeh*Bismillahir rahmanir rahıymi elhamdü lillahillezi halekas semavati vel erda aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim sad aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yes’elüneke anil enfali aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beraetün minellahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ra tilke ayatül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anin mübinin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Eta emrullahi fe la testa’cilühü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sübhanellezi esra bi abdihi leylen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kef ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehü zekeriyya aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta ha ma enzelna aleykel kur’ane le teşka*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabe lin nasi hısabühüm aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nasüttekü rabbeküm inne zelzeletes saati şey’ün azıymün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad eflehal mü’minüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Süratün enzelnaha ve feradnaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi nezzelel fürkane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin tilke ayatül kur’ani ve kitabin mübin*Aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ta sin mim tilke ayatül kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim e hasiben nasü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim ğulibetir rümü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tilke ayatül kitabil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elif lam mim tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahillezi lehü ma fis semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhamdü lillahi fatıris semavati aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya sin vel kur’anil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves saffati saffen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sad vel kur’ani ziz zikri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil alimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilün miner rahmanir rahıymi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim ayn sin kaf aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim vel kitabil mübini inna enzelnahü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi minellahil azizil hakimi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ha mim tenzilül kitabi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ellezine keferü ve saddü an sebilillahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna fetahna leke fethan mübinen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü la tükaddimü beyne yedehillahi ve rasülihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kaf vel kur’anil mecidi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vez zariyati zerven aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet türi ve kitabin mestürin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven necmi iza heva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ikterabetis saatü venşekkal kameru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Allemel kur’ane aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza vekaatil vakıatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kad semiallahü kavlelleti tücadilüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyehüllezine amenü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbeha lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza caekel münafiküne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Yüsebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü iza tallaktümün nisae aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühen nebiyyü lime tüharrimü aleyke ya ribbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebarekellezi bi yedihil mülkü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Nün vel kalemi ve ma yesturüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakkatü mel hakkatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Seele sailün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna erselna nühan ila kavmihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ühıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müzzemmilü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ya eyyühel müddesiru aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*La uksimü bi yevmil kıyameti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel eta alel insani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel mürselati urfen aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Amme yetesaelüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ven naziati ğarkan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Abese ve tevalla aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzeş şemsü küvvirat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünfetarat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylül lil mütaffifine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İzes semaünşekkat aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vessemi zatil bürüci aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ves semai vet tarikı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Sebbihısme rabbikel a’lellezi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Hel etake hadisül ğaşiyeti aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel fecri ve leyalin aşrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lauksimü bi hazel beledi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veş şemsi ve duhaha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel leyli iza yağşa aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Ved duha vel leyli iza seca aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elem neşrah leke sadrake aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vet tiyni vez zeytüni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İkra bismi rabbikellezi haleka aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna enzelnahü fi leyletil kadri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Lem yekünillezine keferü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza zülziletil erdu zilzaleha aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel adiyati dabhan aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*El kariatü mel kariatü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Elhakümüt tekasürü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Vel asri innel insane le fi husrin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Veylün li külli hümezetin lümezetin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E lem tera keyfe feale rabbüke aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Li iylafi kurayşin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*E raeytellezi yükezzibü bid dini aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İnna a’taynakel kevsera aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul ya eyyühel kafirüne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*İza cae nasrullahi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Tebbet yeda ebi lehebin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul hüvellahü ehadün aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbil felakı aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym*Kul eüzü bi rabbin nasi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeate aşera ve mieti süveril kur’aniyyeti aleyka ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sittin ve sittine ve sittimietin ve sitti alafi ayetil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeimietin ve sittin ve seb’ıyne elfe kelimetil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıymillezi hüve mevcüdün fi külli süveril kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti sitti mietin ve ışrine elfen ve selamieti elfi harfil kur’ani aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil elifillezi hüve mevcüdün fi seb’ıyne ve selasemietin ve erbeıyne elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfi elbaillezi fil kur’ani fi semaniyete aşera ve erbeımietin ve ıhda aşera elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetit taillezi fil kur’ani fi tis’ın ve tis’ıyne ve mietin ve aşri alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis saillezi fil kur’ani fi sittin ve tis’ıyne ve isna elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil cimillezi fil kur’ani fi selasin ve tis’ıyne ve mieteyni ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hurfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi sittin ve erbeımietin vel elfet mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dallezi fil kur’ani fisna ve tis’ıyne ve erbeımietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zalillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfir raillezi fil kur’ani fi seb’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi mietin ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sinillezi fil kur’ani fi selasine ve selasimietin ve selaseti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiş şinillezi fil kur’ani fi tis’ıyne ve erbeati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfis sadillezi fil kur’ani fi selasimietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfid dadillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mietin ve elfey mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfit taillezi fil kur’ani fi erbeatin ve seb’ıyne ve mieteyni ve elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfiz zaillezi fil kur’ani fi erbeıyne ve sittimieti mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil aynillezi fil kur’ani fi ışrıyne ve mieteyni ve tis’ati alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil ğaynillezi fil kur’ani fi semanin ve mieteyni ve isney elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil faillezi fil kur’ani fi erbeimietin ve semaniyeti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’an fi selasetin ve seb’ımietin ve sitti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil kafillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve tis’ı alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamillezi fil kur’ani fi isneyni ve selasine ve erbeimietin ve selasine elfi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil mimillezi fil kur’ani fi ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfin nünillezi fil kur’ani fi sittine ve hamsimietin ve sittetin ve ışrine elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil vavillezi fil kur’ani fi sitteti alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil haillezi fil kur’ani fi seb’ıyne ve tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil lamil elifillezi fil kur’ani fi tis’ate aşera elfe mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti harfil yaillezi fil kur’ani fi elfin ve tis’ımietin ve tis’ıyne mevdıan ve tis’ımietin ve alafi mevdıın aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti tis’ın ve ışrine harfel kur’anillezi enzeltehü ala muhammedin sallelahü aleyhi ve selleme aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti erbeatin ve ışrine ve mieti elfi nebiyyin aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ademe ve havva aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti cebraiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti mikaiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti israfiyle aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti azraile aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti melaiketil kerübiyyine aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hameletil arşi aleyhimüs selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetis semavatis seb’ı vel eradıynes seb’ı aleyke ya rabbi ve es’elüke bş hakkı bi hurmetil ismillezi zekareke bihil enbiyaü vel evliyaü vel ubbadü vez zühhadü vel ebdalü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti katratil maillezi tecri min a’yünil mazlümine aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ebi bekrinis sıddikı radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti umerabnil hattabi radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti usmanebni affanin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti aliyyibni ebi talibin radıyellahü anhü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti hasenin ve huseynin radıyellahü anhüma ve bi hurmeti zeyni abidine ve bi hurmeti müsebni ca’ferin ve bi hurmeti aliyyibni müsa ve bi hurmeti aliyyibni muhammedin ve bi hurmeti huseynibni aliyyin ve bi hurmeti evladihim rıdvanüllahi aleyhim ecmeıyne aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil müsallinel leyle ven nehara aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tüızzü ve tüzillü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi tuhyi ve tümitü mehabbetilleti beyneke ve beyne muhammedin aleyhis selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ehadin ve elfin min ismikellezi yüharrakü bihil ercülü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti beytil ma’müri aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil meş’aril harami aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetil ğuzzati veş şühedai aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi sıfatike mektübetün fihi aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi bihi ye’huzü melekül mevti rühal halaıki aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi hürul ıyni aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi ehlül belai aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti ismikellezi zekerake bihi ibrahimü aleyhis selamü ve hallastehü min nari nemrüde aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi lekıye bihi ya’kübü yüsüfe aleyhimes selamü aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi eyyübü aleyhis selamü fe keşefte anhüd durra aleyke ya rabbi ve es’elüke bi hakkı bi hurmetismikellezi zekerake bihi süleymani aleyhis selamü ve radedte mülkehü ileyhi aleyke ya rabbi ve es’elüke hakkı bi hurmeti ilahina ve seyyidina veffık li abidikel acizinet tevbete ve sebbit lenel imane verhamna verda anna ümmete muhammedin verhan abaena ve ammatina vahfaz imanena min şerriş şeytani vağfir lena bi fadlike ya rahmanü*Verzukna rü’yete cemalike ve cemali habibike fi firdevsil cinan*Bi rahmetike ya erhamer rahımin

Faydalı ve hayırlara vesile olmasını dilerim.

Medyum Yasin hoca