Boy Hamaylı ile Sevdiğimi Kendime Bağlama

Boy hamaylı rahmani olarak hazırlanan tertipler arasında yer alır. Etkin olarak bilinen en tesirli çalışmalar arasında yer almaktadır. Havas ilminde en gözde olan tetiplerdir. Genel olarak bir çok konu için hazırlanması mümkün. Ancak genel olarak da bakınca ilmin ihtisas alanları kişiye göre farklı olabilmektedir. Yani nasılki doktorların genel olarak ismi doktorluk ise bu medyumluk hocalık yapan insanlarda da uzmanlaştıkları alanlar bulunmaktadır. Kimi medyum hocalar aşk bağlama gibi konularda hizmetler verirken kimileri cin musallatı büyü bozma rukye tedavisi gibi daha değilik alanlarda yardım vermeye vesile olmaktadır. Sorununuz ne ile ilgili ise bunu işlem yaptıracağınız medyum hocaya anlatarak çözümü hususunda ne gibi yollar iznleneceği konusunda destek alabiliyorsunuz. Problemlerin ortadan kalkıp hayatınızın daha uygun ve istediğiniz şekilde ilerlemesi için yapılır. Aşık etme bağlama gibi konular için boy hamaylı işlemleri yapılmaktadır. Ya da kendinden soğutma uzaklaştırma veya dil bağlama gibi konular için hazırlanabilir. Sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamak onunla birlikte daha güzel zamanlar geçirmek ve sonunun evlilikle bitmesi gibi bir çok çeşitli olarak yapılmaktadır. Eğer sizinde bu konularda sorunlarınız devam ediyor ve bir türlü çözüm bulamadıysanız iletişime geçerek sorununuzu paylaşabilirsiniz.

Ayrılan Sevdiğimi Boy Hamaylı ile Geri Getirmek

‘La ilahe illallah muhammedün şefiullah” okur

ve her … defanın sonunda …. kez de aşağıdaki dua okunur.

Buna en az haftada bir kez devam edilir ise,bu tertibi uygulayan kişiyi herkes gönülden sever ve ona hürmet ve ikramla muamele ederler.
Her … defada… kere okunacak dua şudur:

”Allahümme bi hakkı hurmeti la ilahe illellah,muhammedün şefiy’ullahi en teczibe li kulube ıbadike ecmeıyne hatta yenkadu ve yahdau li bil mehabbeti vel meveddeti vel atfi bi rahmetike ya erhamer rahımine ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”.

Terk Eden Eşimi Boy Hamaylı ile Geri Getirmek Döndürmek

İşte rüyalarınızın erkeği için pişirebileceğiniz bir büyü,bir kek için gerekenlerden başka şuna ihtiyacımız olacak;
Bir çimdik yenilebilir gül taçyaprağı kurusu
bir çay kaşığı tarçın
dolunaylı bir gece..
kek için gereken karışımın içne diğer maddeleride katıp şunları söyleyin:
……..
……
‘’bir damla ay kanı,bir çimdik gül ve tarçın
Güzel kokular sunun onun burnuna’’
Ardından, kek piştiğinde onun fırından çıkarıp şu sözleri bi kaç kez tekrarlayın :
‘’kenetlenip birleşeceğiz her dişleyişinde
Benim olacak o baharatlı kek sayesinde’’

Boy Hamaylı ile Sevdiğimi Kendime Aşık Etme

Papaz büyüsü genellikle bağlama büyüsü gibi kullanılıp sevgililerin birbirini kendine bağlatması ile yaptırılan büyülerin başında gelmektedir. Papaz büyüsü kimi zaman adet kanı, kimi zaman saç telleri, kimi zaman kiriş ipi ya da büyü yapılacak kişinin bir çamaşırı ( atlet, tişört vb) ile yapılır. Papaz büyüsünde aşk bağlama işi son derece meşakkatli olup sonuçlarında da olumlu verim alınır. Papaz büyüsü ile bir kişi bağlanır. Aşkla bağlanan o kişi sizin her dediğinizi yapar. Papaz büyüsü bağlama büyüsünde kullanıldığı zaman büyük bir sevgi ile bağlanır sever ve evlilik kararı alır. Kısacası sizin her dediğiniz yapar. Siz kapıdan kovsanız da bacadan girer misali etkili sonuçlar doğuran bir büyü çeşididir.

Nişanlımın Beni Sevmesi Bıkmaması için Boy Hamaylı

Aşağıda yer alan ayet-i kerimeler özellikle bir kimsenin sevgisini, aşkını kazanmak için bu yönde okumalar yapılır. Ayet-i şerif beraberce yazılır ve taşınırsa fayda vermeyeceği sıkıntı yoktur. Ayetler şunlardır:
Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel lena minel emri min şey’in kul innel emra küllehu lillah, yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune lek, yekulune lev kane lena minel emri şey’ün ma kutilna hahüna, kul lev küntüm fi büyutiküm le berazellezine kütibe aleyhimül katlü ila medaciihim, ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yümehhisa ma fi kulubiküm, vallahü alimüm bi zatis sudur*
Muhammedür rasulüllah vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean sücceden yebteğune fadlen minellahi ve ridvânâ sîmâhüm fî vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incîl ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerahu festağleza festevâ alâ sûkihi yu’cibüz zürraa li yeğiyza bihimül küffâr veadellahüllezîne âmenû ve amilus sâlihâti minhüm mağfiraten ve ecran azîmâ*
Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

Medyum Yasin hoca